Ogłoszenie

W DNIU 14 SIERPNIA 2017 r. (poniedziałek)

URZĄD MIASTA I GMINY W KOŃSKICH BĘDZIE NIECZYNNY

Uprzejmie informujmy, że stosownie do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Końskie dzień 14 sierpnia 2017 r. (poniedziałek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Końskich.

Urząd będzie czynny w dniu 19 sierpnia 2017 r. (sobota)w godzinach od 7.30 do 15.30.

Zaproszenie na nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej.

Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016 r. poz.446 z późn. zm. /

z w o ł u j ę

na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Końskie nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Końskich, która odbędzie się

w dniu 11 sierpnia 2017 r. o godzinie 8.30
w Miejsko–Gminnym Domu Kultury w Końskich, ul. Mieszka I–go 4.

           Porządek obrad zgodnie z wnioskiem Burmistrza Miasta i Gminy Końskie:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie projektów uchwał:
        a) zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2017-2026;
        b) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2017 r.
  4. Zakończenie obrad.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

Lidia Wiśniewska

KOMUNIKAT

Szanowni Przedsiębiorcy

Uprzejmie informujemy, że Staropolski Związek Gmin i Miast będzie aplikować o dotację w ramach konkursu zamkniętego nr RPSW.03.01.00-IZ.00-26-105/17 w ramach Osi Priorytetowej 3 – Efektywna i zielona energia Działania 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 – PROJEKTY PARASOLOWE.
Konkurs ten jest adresowany do osób fizycznych.

Przedsiębiorstwa mogą składać aplikacje do Urzędu Marszałkowskiego w ramach konkursu zamkniętego nr: RPSW.03.01.00-IZ.00-26-132/17 o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Wnioski można składać do dn. 29.12.2017 r.
Bliższe informacje o konkursie są dostępne pod adresem:
http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/1243-ogloszenie-o-konkursie-numer-rpsw-03-01-00-iz-00-26-132-17-w-ramach-dzialania-3-1-wytwarzanie-i-dystrybucja-energii-pochodzacej-ze-zrodel-odnawialnych?start=30
oraz pod numerami telefonów Oddział Wdrażania Projektów II – 41 365 81 31, 41 365 81 43, 41 365 81 44, 41 365 81 45, 41 365 81 46, 41 365 81 47, 41 365 81 57, email: katarzyna.pomiankowska@sejmik.kielce.pl , sekretariat.EFRR@sejmik.kielce.pl lub osobiście pod adresem: Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, obsługiwany przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce.

Z poważaniem
Przewodniczący Zarządu
Krzysztof Obratański

Już po raz trzynasty „Muzykanty” na ludowo

 

                  Wspaniała atmosfera i piękna pogoda towarzyszyła w niedzielne popołudnie mieszkańcom Końskich oraz wykonawcom kapel ludowych. Końskie przez chwilę stało się stolicą muzyki ludowej, a to w związku z XIII Przeglądem Kapel i Solistów Instrumentalistów Ludowych „Muzykanty”. Organizatorem imprezy był Miejsko-Gminny Dom Kultury w Końskich. W tegorocznym przeglądzie uczestniczyło siedmiu solistów – instrumentalistów oraz siedemnaście kapel ludowych, gdzie rywalizowali o pierwsze miejsca i statuetkę Janka Muzykanta wykonaną przez znanego koneckiego artystę rzeźbiarza Grzegorza Króla. Na scenie w Parku Miejskim zaprezentowali się wykonawcy z województwa świętokrzyskiego, mazowieckiego, łódzkiego oraz śląskiego. Wszystkich wykonawców oklaskiwali Burmistrz Miasta i Gminy Końskie Krzysztof Obratański wraz z zastępcą Krzysztofem Jasińskim. Tegoroczni wykonawcy zaprezentowali wysoki poziom muzyki na nutę ludową. Przedstawili autentyczny repertuar oraz dużą umiejętność gry na instrumentach, a tym razem dominowały akordeon, skrzypce i bębny. Tak więc plac przed koneckim Domem Kultury rozbrzmiewał swojskimi melodiami i przyśpiewkami, które porwały w rytm mieszkańców do tańca. Tegorocznych wykonawców oceniało jury: Jan Wos, Jan Bukład oraz Leszek Ślusarski. Spośród solistów pierwsze miejsce zajął Ryszard Wlazło z Dąbrowy Górniczej, drugie Wacław Imiołek z Jedlanki, a trzecie Jan Kępa z Rawy Mazowieckiej, wyróżnienie przypadło dla Stanisława Piekarskiego z Opoczna. Natomiast najlepszą kapelą okazała się „Kapela Jana Fokta” z Jagodna gmina Przytyk, drugie miejsce przypadło „Kapeli Stanisława Kujawiaka” ze Starej Błotnicy i ex aequo trzecie dla „Kapeli Jana Wochniaka”   i „Kapeli Wiesławy Gromadzkiej” z Wieniawy. Ponadto jury rozdało pięć wyróżnień dla Rodzinnej Kapeli Foktów, Kapeli Józefa Kowalczyka, Kapeli Władysława Chabra, Kapeli Ludowej z Dzielnej i Kapeli Henryka Gwiazdy.

Nagrody dla zwycięzców wręczał Burmistrz Krzysztof Obratański wraz z Dyrektorem Domu Kultury Piotrem Salatą.

Impreza „Muzykanty” ma przede wszystkim za zadanie upowszechnianie dorobku artystycznego twórców ludowych z naszego regionu i popularyzację regionalnego .

s

Facebook
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support