Kolejna edycja badań kardiologicznych

Fundacja NEUCA dla Zdrowia rozpoczęła serię bezpłatnych badań profilaktycznych poświęconych diagnozie chorób serca. To już trzeci raz, gdy kardiobus wyjedzie na ulice 100 miejscowości w całym kraju, docierając także do Końskich, gdzie pojawi się 23 października.
(więcej…)

Konsultacje Programu współpracy Gminy Końskie z organizacjami pozarządowymi na rok 2018

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie

ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Końskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 i zaprasza do zgłaszania uwag i wniosków

(więcej…)

Dofinansowanie na odbudowę zbiornika wodnego w Sielpi

W poniedziałek 25 września br. Burmistrz Miasta i Gminy Końskie– Krzysztof Obratański podpisał z Marszałkiem Województwa – Adamem Jarubasem i Członkiem Zarządu Województwa – Agatą Binkowską umowę na dofinansowanie zadania polegającego na odbudowie zbiornika wodnego w Sielpi.

Projekt „Odbudowa zbiornika wodnego w Sielpi”, dla którego dofinansowanie wyniesie ponad 24 mln zł realizowany będzie w ramach Działania 4.1 „Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków” RPO WŚ na lata 2014 – 2020, a jego głównym celem będzie zwiększenie skuteczności przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych, w tym zapobieganie zjawiskom powodzi, podtopień czy suszy.

Zakres prac  niezbędny do wykonania w ramach projektu obejmuje budowę: czaszy zbiornika wodnego, upustu dennego, progu przeciwrumowiskowego wraz z osadnikiem, jazu piętrzącego oraz regulacja koryta rzeki, a także modernizację drogi dojazdowej do zbiornika.

Bezpieczeństwo osób starszych

W dniu 25 września br., w Miejsko-Gminnym Domu Kultury w Końskich odbyła się konferencja poświęcona zapobieganiu przestępczości, głównie kradzieżom, wyłudzeniom oraz innym oszustwom popełnianym wobec osób starszych na terenie Miasta i Gminy Końskie zorganizowana z inicjatywy Przewodniczącego Rady Seniorów Miasta i Gminy Końskie Romana Struzika.
(więcej…)

Facebook
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support