Ogłoszenie wyników Otwartego Konkursu Ofert

OGŁOSZENIE
wyników Otwartego Konkursu Ofert

 

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert z dnia 25 stycznia 2016 r. na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (dot. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii)

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 68/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 7 marca 2016r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (dot. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii).

 

Wykaz organizacji pozarządowych, którym przyznano dotację na dofinansowanie realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (dot. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii)

Nr zadania Nazwa organizacji Zwięzły opis projektu Liczba przyzna
-nych punktów w ocenie merytory
-cznej
Wysokość przyznanej
na realizację zadania dotacji
1

Stowarzyszenie Abstynentów Klubu „Radość” w Końskich, 26-200 Końskie, ul. Partyzantów 3.

Świadczenie pomocy w zakresie poradnictwa osobom uzależnionym od alkoholu i współuzależnionym oraz ofiarom przemocy domowej w ramach funkcjonowania punktu konsultacyjno-informacyjnego oraz telefonu zaufania „Niebieska Linia”, w siedzibie Klubu przy ul. Partyzantów 3.

20,6
max. 23
6.000,00 zł
2

Stowarzyszenie Abstynentów Klubu „Radość” w Końskich, 26-200 Końskie,
ul. Partyzantów 3.

Propagowanie trzeźwego trybu życia oraz zagospodarowanie czasu wolnego dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin poprzez działalność ruchu trzeźwościowego na terenie  miasta i gminy Końskie.

20,8
max. 23
15.000,00 zł

3

Stowarzyszenie Abstynentów Klubu „Radość”
26-200 Końskie,
ul. Partyzantów 3.

Organizacja edukacyjnych programów i warsztatów profilaktycznych skierowanych do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz organizowanie imprez trzeźwościowych i lokalnych kampanii edukacyjnych promujących zdrowy tryb życia – Kampania Edukacyjna Radości 2016 „Nie używkom wybieram Siebie”.

21,8
max. 23
11.250,00 zł

3

Stowarzyszenie SPINACZ, 26-200 Końskie, Koczwara 33B.

Organizacja edukacyjnych programów i warsztatów profilaktycznych skierowanych do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz organizowanie imprez trzeźwościowych i lokalnych kampanii edukacyjnych promujących zdrowy tryb życia – program profilaktyki uzależnień wśród koneckich uczniów „Porozmawiajmy o uzależnieniach III”.

21,4
max. 23
7.000,00 zł

5a

Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Końskich,
26-200 Końskie ul. Robotnicza 2.

Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży propagującego ideę trzeźwego oraz zdrowego stylu życia poprzez imprezy o charakterze kulturalno-turystycznym – realizacja programu „W turystyce siła”.

22,8
max. 24
7.000,00 zł

5b

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Zarząd Oddziału Powiatowego w Końskich, ul. Staszica 2

Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży propagującego ideę trzeźwego oraz zdrowego stylu życia poprzez imprezy o charakterze edukacyjno-artystycznym – program „Najlepsza zabawa bez przemocy, używek i nałogów” zorganizowanie Balu Mikołajkowego dla dzieci z rodzin o najniższych dochodach oraz z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym.

22,25
max. 24
7.000,00 zł

5c

Uczniowski Klub Sportowy „WODNIK”
26-200 Końskie,
ul. Warszawska 38

Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży propagującego ideę trzeźwego oraz zdrowego stylu życia poprzez imprezy o charakterze sportowym – sportowym „Pływanie sposobem na aktywne spędzanie wolnego czasu wolne od pokus” – udział zawodników klubu w Świętokrzyskiej Lidze Pływackiej, organizowanie zawodów pływackich dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Końskie oraz Świetlic Środowiskowych, zawodów pływackich „Mikołajki z Wodnikiem” dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych, w tym także zorganizowanie konkursów i turniejów profilaktycznych + zajęcia profilaktyki uzależnień.

21,0
max. 22
20.500,00 zł

5c

Miejski Klub Sportowy „Neptun” 26-200 Końskie,
ul. Sportowa 13

Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży propagującego ideę trzeźwego oraz zdrowego stylu życia poprzez imprezy o charakterze sportowym – organizacja cyklu turniejów sportowych w różnych dyscyplinach dla dzieci i młodzieży szkolnej + zajęcia profilaktyki uzależnień

23,0
max. 23
34.000,00 zł

5c

Koneckie Stowarzyszenie Sportowe Piłki Ręcznej
w Końskich,
ul. Kpt. Stoińskiego 3

Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży propagującego ideę trzeźwego oraz zdrowego stylu życia poprzez imprezy o charakterze sportowym – organizacja spotkań sparingowych w ramach Programu Profilaktyki Uzależnień KSSPR – „Gram Fair!” oraz turniejów w piłce ręcznej dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu miasta i gminy Końskie + zajęcia profilaktyki uzależnień.

18,66
max. 19
29.000,00 zł

5c

Uczniowski Klub Sportowy „OLIMPIA”, 26-200 Końskie, Stadnicka Wola 55

Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży propagującego ideę trzeźwego oraz zdrowego stylu życia poprzez imprezy o charakterze sportowym – prowadzenie turniejów w cyklu jednodniowym dla szkół podstawowych i gimnazjalnych dla żeńskiej piłki ręcznej oraz udział w turniejach ogólnopolskich zawodników klubu, konkurs plastyczny + zajęcia profilaktyki uzależnień.

19,8
max. 20
22.000,00 zł

5c

Stowarzyszenie Sportowe Fair Play w Końskich,
ul. Warszawska 38.

Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży propagującego ideę trzeźwego oraz zdrowego stylu życia poprzez imprezy o charakterze sportowym – program „Konecka Młodzież” organizacja ogólnodostępnych imprez sportowych dla dzieci i młodzieży + zajęcia profilaktyki uzależnień.

17,8
max. 18
14.500,00 zł

6

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Powiatowego w Końskich, ul. Staszica 2.

Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych oraz z grup ryzyka pochodzących z najuboższych rodzin z terenu miasta i gminy Końskie.11-dniowa kolonia profilaktyczna w  Krynicy Morskiej (Ośrodek Wczasowo-Rehabilitacyjny „Bałtyk” ul. Tkaczy 11) – termin 01.08.2016r. – 11.08.2016r., ilość uczestników – 38;
8-dniowa kolonia profilaktyczna w Zawoi (Ośrodek Wypoczynkowy „Krakowianka”) – termin 01.07.2016r. – 08.07.2016r., ilość uczestników – 67;
Łączna liczba dzieci i młodzieży biorących udział w koloniach: 105.

32,0
max. 33
72.000,00 zł

Razem:

245.080,00 zł

Końskie, dnia 7 marca 2016r.

Burmistrz Miasta i Gminy

Krzysztof Obratański

Facebook
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support