Mając na uwadze art. 206 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), gmina Końskie opracowuje projekt dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.

Założenia projektu omawiano na spotkaniach informacyjno – konsultacyjnych Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z Dyrektorami szkół, Radami Pedagogicznymi oraz przedstawicielami Rad Rodziców, które odbyły się:

 • w dniu 19.01.2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Końskich z Dyrektorami gimnazjów i szkół podstawowych do których planowane jest włączenie z dniem 1.09.2017 r. klas gimnazjalnych oraz przedstawicielami Rad Rodziców tych  placówek,
 • w dniu 24.01.2017 r. w Zespole Szkół w Rogowie z Radą Pedagogiczną Zespołu Szkół w Rogowie oraz w Zespole Szkół w Stadnickiej Woli z Radą Pedagogiczną Zespołu Szkół w Stadnickiej Woli,
 • dniu 25.01.2017 r. w Gimnazjum nr 1 w Końskich z Radą Pedagogiczną Gimnazjum nr 1,
 • dniu 26.01.2017 r. w Gimnazjum nr 2 w Końskich z Radą Pedagogiczną i przedstawicielami Rady Rodziców Gimnazjum nr 2.

 

Celem spotkań było:

 • ogólne zilustrowanie przebiegu procesu zakładanych zmian w strukturze ustroju szkolnego,
 • zapoznanie zebranych z najważniejszymi aspektami zmian dotyczących szkół prowadzonych przez gminę Końskie,
 • pozyskanie opinii (uwag) do projektu sieci szkół prowadzonych przez gminę Końskie od 1.09.2017 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie Krzysztof Obratański zapoznał zebranych z najważniejszymi aspektami zmian w strukturze ustroju szkolnego, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, w szczególności dotyczących szkół prowadzonych przez gminę Końskie .

Projekt zakłada wygaszenie gimnazjów poprzez włączenie ich do ośmioklasowych szkół podstawowych odpowiednio:

 • klasy Gimnazjum nr 1 w Końskich będą prowadzone w Szkole Podstawowej nr 1 im. Emilii Plater w Końskich,
 • klasy Gimnazjum nr 2 w Końskich będą prowadzone w Szkole Podstawowej nr 2 im. Stanisława Staszica w Końskich,
 • klasy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rogowie będą prowadzone w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Rogowie,
 • klasy Gimnazjum im. Armii Krajowej w Stadnickiej Woli będą prowadzone w Szkole Podstawowej  Armii Krajowej w Stadnickiej Woli.

Zgodnie z ustawą Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe:

 • do klas gimnazjalnych stosowane będą dotychczasowe przepisy dotyczące gimnazjów,
 • uczniowie klas gimnazjalnych otrzymują świadectwa ustalone dla dotychczasowych gimnazjów, opatrzone pieczęcią gimnazjum,
 • w roku szkolnym odpowiednio 2017/2018 i 2018/2019 dla klas gimnazjalnych zachowuje się obwód ustalony dla dotychczasowych gimnazjów.

Projekt planu sieci publicznych ośmioklasowych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Końskie, a także granice obwodów tych szkół, jest tożsamy z funkcjonującą obecnie w Gminie Końskie siecią szkół podstawowych określoną w uchwale Nr XXV/189/2008 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 25 września 2008 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Końskie oraz granic ich obwodów z uwzględnieniem zmian określonych w uchwale Nr LV/401/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 kwietnia 2010 r.

Ośmioklasowe szkoły podstawowe będą korzystać z bazy lokalowej i wyposażenia szkół podstawowych i gimnazjów (w tym Zespołu Szkół w Stadnickiej Woli i Zespołu Szkół w Rogowie) oraz funkcjonować w jednym budynku lub kompleksie budynków.

W latach 2017-2018 planowana jest budowa nowego budynku Szkoły Podstawowej w Kopaninach. Projekt został w listopadzie 2016 r. złożony do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2022 i pozytywnie przeszedł weryfikację formalną.

W spotkaniach uczestniczyło łącznie: 179 osób

Do planowanej od 1.09.2017 r. sieci szkół prowadzonych przez gminę Końskie, obecni na spotkaniach nie wnieśli uwag.

Nauczyciele i Rada Rodziców Gimnazjum nr 2 w Końskich zaproponowali rozważenie możliwości realizacji w latach szkolnych 2017/18 oraz 2018/19, zajęć dla kl. VII i VIII  Szkoły Podstawowej nr 2 im. Stanisława Staszica w Końskich, w budynku Gimnazjum nr 2, łącznie z kontynuującymi naukę klasami II i III gimnazjum.

Facebook
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support