W dniu 20 sierpnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich odbyła się uroczystość przekazania przez Władze Gminy Końskie placówkom oświatowym zestawów komputerowych do obsługi zintegrowanego systemu e-usług oświatowych.

Zakup sprzętu dokonany został w ramach projektu p.n. „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie nowoczesnych e-usług w gminie Końskie”W spotkaniu udział wzięli: Burmistrz Miasta i Gminy Końskie Pan Krzysztof Obratański, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Pan Krzysztof Jasiński, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Pan Marin Zieliński, Naczelnik Wydziału Edukacji UMIG Pani Krystyna Milczarek oraz wszyscy dyrektorzy placówek oświatowych zarządzanych przez Gminę Końskie.

Zintegrowany system e-usług będzie obsługiwał 3 szkoły podstawowe, 6 przedszkoli oraz 7 Zespołów Placówek Oświatowych. Przekazano łącznie 16 zestawów komputerowych zakupionych za kwotę 40 540,80 zł.

Projekt realizowany jest na podstawie Umowy o dofinansowanie RPSW.07.01.00-26-0045/17, podpisanej dnia 17 września 2018 r., w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej VII „Sprawne usługi publiczne”, Działania 7.1 „Rozwój e-społeczeństwa”. Wartość całkowita projektu wynosi 1 814 530,23 zł, dofinansowanie stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych tj. 1 539 185,10 PLN, a wkład własny Gminy Końskie to 275 345,13 zł. Projekt jest obsługiwany, na podstawie zawartych umów, przez Przedsiębiorstwo ZETO PROJEKT Sp. z o.o., które opracowuje system e-usług dla Gminy Końskie oraz DECOSOFT S.A., które dostarcza sprzęt informatyczny.

Celem projektu jest uruchomienie systemu teleinformatycznego, który zwiększy dostęp do cyfrowej informacji sektora publicznego dla mieszkańców i przedsiębiorców z terenu gminy Końskie. Zakres projektu obejmuje, poza wyposażeniem szkół, także modernizację infrastruktury IT: doposażenie w sprzęt komputerowy i teleinformatyczny, w tym modernizację serwerowni w Urzędzie Miasta i Gminy w Końskich, utworzenie punktu potwierdzania profilu zaufanego oraz wdrożenie zintegrowanego systemu e-usług (uruchomienie dodatkowych e-usług na e-PUAP, uruchomienie portalu e-usługi dla mieszkańców, powiadamianie mieszkańców o sytuacjach kryzysowych, wdrożenie systemu obiegu dokumentów). W ramach podnoszenia kompetencji cyfrowych przeszkolonych zostało ok. 100 pracowników.Planowane zakończenie projektu to 30.09.2019 r.

 

Facebook
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support