OGŁOSZENIE

 Burmistrz Miasta i Gminy Końskie

na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506)w związku z Zarządzeniem Nr 113/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie ustalenia składu i zasad powoływania członków Koneckiej Rady Sportu oraz ustalenia regulaminu jej działania

 

ogłasza nabór kandydatów na członków Koneckiej Rady Sportu

 

Kandydatów mogą zgłaszać organizacje i instytucje realizujące zadania w zakresie kultury fizycznej, działające na terenie Gminy Końskie.

 

Kandydatów można zgłaszać w formie pisemnej, na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich, ul. Partyzantów 1 (pok. nr 24) lub drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy w Końskich, ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 lipca 2019 r. (decyduje data wpływu zgłoszenia do sekretariatu Urzędu).

Formularze, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie powoła w skład Koneckiej Rady Sportu osoby wybrane spośród zgłoszonych w trakcie niniejszego naboru kandydatów.

 

Udział w pracach Koneckiej Rady Sportu jest nieodpłatny.

 

Szczegółowe informacje na temat naboru kandydatów oraz formularze zgłoszeniowe można uzyskać w Wydziale Edukacji – pok. nr 204, tel. (041) 372-34-59 lub w wersji elektronicznej na stronie www.umkonskie.pl lub www.umkonskie.bipgmina.pl (w zakładce: ogłoszenia i informacje – współpraca z organizacjami pozarządowymi).

Facebook
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support