Rok szkolny 2016/17 przyniósł zasadnicze zmiany w systemie edukacji. Był pierwszym rokiem przygotowania i wdrażania reformy oświatowej w oparciu o ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949) oraz ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949).

W wyniku wprowadzonych zmian z dniem 31.08.2017r. w Gminie Końskie zakończyły działalność:
– Gimnazjum nr 1 w Końskich z siedzibą ul. Armii Krajowej 2;
– Gimnazjum nr 2 w Końskich z siedzibą ul. Partyzantów 9;
– Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rogowie z siedzibą Rogów ul. Kozubskiego 18 b;
– Gimnazjum im. Armii Krajowej w Stadnickiej Woli z siedzibą Stadnicka Wola 55;

Uczniowie kl. II i III tych szkół od 1 września 2017 r. do czasu ukończenia gimnazjum będą kontynuowali naukę w klasach gimnazjalnych włączonych odpowiednio do szkół:
– Szkoły Podstawowej nr 1 im. Emilii Plater w Końskich z siedzibą ul. Armii Krajowej 2;
– Szkoły Podstawowej nr 2 im. Stanisława Staszica w Końskich, ul. Polna 6;
– Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Stadnickiej Woli, z siedzibą Stadnicka Wola 55;
– Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rogowie z siedzibą Rogów ul. Kozubskiego 18 b

Stosownie do art. 117 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, (Dz. U. z 2017 r., poz. 60 z późn. zm.), z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowe sześcioletnie szkoły podstawowe stały się ośmioletnimi szkołami podstawowymi.

Z końcem roku szkolnego 2016/17 zgodnie z uchwałami ( Nr: XXXVI/358/2017; XXXVI/359/2017; XXXVI/360/2017 ) Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 czerwca 2017r. zakończyły również działalność:
– Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Modliszewicach;
– Punkt przedszkolny „Małe Przedszkole w Rogowie” w Zespole Szkół w Rogowie;
– Punkt Przedszkolny przy Zespole Szkół w Stadnickiej Woli.

Formalna likwidacja w/w punktów faktycznie przełożyła się na zastąpienie ich pełniejszą formą edukacji przedszkolnej, jaką jest przedszkole z możliwością świadczenia usług edukacyjnych do 10 godzin dziennie.

Z dniem 1 września 2017 r. na mocy uchwał (Nr: XXXVI/353/2017; XXXVI/354/2017; XXXVI/355/2017 ) Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 czerwca 2017r. rozpoczęły działalność :
– Zespół Placówek Oświatowych w Modliszewicach Przedszkole w Modliszewicach,
– Zespół Placówek Oświatowych w Stadnickiej Woli Przedszkole w Stadnickiej Woli,
– Zespół Placówek Oświatowych w Rogowie Przedszkole w Rogowie.

 

Od 1 września 2019 r. Gmina Końskie realizuje zadania oświatowe prowadząc 16 jednostek oświatowych, w skład których wchodzi: 10 szkół podstawowych,
12 przedszkoli publicznych , 2 punkty przedszkolne.

Według stanu na dzień 30 września 2019 roku w  gminnych jednostkach publicznych w roku szk. 2019/20 kształci się:
848 przedszkolaków,
2334 uczniów szkół podstawowych.
W jednostkach niepublicznych dotowanych przez Gminę Końskie w roku szk. 2019/20 kształci się:
281 przedszkolaków,
53 uczniów szkoły podstawowej.

 

Facebook
.
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support