Poniżej znajdą Państwo obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:

Lp

NAZWA PLANU

Nr uchwały o przystąpieniu

Numer i data uchwały uchwalającej

 Miejsce i data publikacji

1.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie w rejonie ulic Partyzantów i Południowej

 Uchwała Nr XVI/148/2004 Rady Miejskiej w Końskich
z dnia 29 czerwca 2004r.

Uchwała Nr XXXV/322/2006
Rady Miejskiej w Końskich
z dnia 30 czerwca

Dz.Urz.Woj. Świętokrzyskiego Nr 207 poz. 2327 z dnia 14 sierpnia 2006r.

2.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie oraz sołectwa Kornica

Uchwała Nr XX/194/2004
Rady Miejskiej w Końskich z dnia 09 grudnia 2004r.

Uchwała Nr VI/37/2007
Rady Miejskiej w Końskich
z dnia 28 lutego 2007r.

Dz.Urz.Woj. Świętokrzyskiego Nr 85 poz. 1323 z dnia 17 maja 2007r.

zm. poz. 17. + zmiana tekstowa

3.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie w rejonie ulic: Staszica, Warszawskiej i Wjazdowej

 Uchwała Nr XXVI/250/2005 Rady Miejskiej w Końskich

z dnia 27 czerwca 2005 r.

 Uchwała Nr XII/63/2007
Rady Miejskiej w Końskich
z dnia 28 czerwca 2007 r.

Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 179 poz. 2557 z dnia 27 września 2007 r.

4.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  fragmentu terenu miasta Końskie dla funkcji produkcyjnych i towarzyszących oraz poprzemysłowych.

 Uchwała  Nr  XXXV/336/2006
Rady Miejskiej w Końskich
z dnia 10 lipca 2006 r.

 Uchwała Nr XXV/180/2008
Rady Miejskiej w Końskich
z dnia 25 września 2008 r.

Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 249 poz. 3359 z dnia 2 grudnia 2008 r.

 5.

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic Ks. Granata, Strażackiej, Kazanowskiej i Piłsudskiego

  Nr XII/64/2007 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 czerwca 2007r.

Nr XLVI/332/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 26 listopada 2009 r.

Dz.Urz.Woj. Świętokrzyskiego Nr 44 poz. 318 z dnia 8 lutego 2010 r.

 6.

 Miejsocwy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący sołectwo Sierosławice

Nr XXXVI/341/2006 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 11.09.2006 r.

Nr XLVI/334/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 26 listopada 2009 r.

Dz.Urz.Woj. Świętokrzyskiego Nr 45 poz. 319 z dnia 8 lutego 2010 r.

zm. poz. 18

 7.

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Partyzantów, Sportowej po linię kolejową

Nr XV/101/2007 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 października 2007 r.

Nr XLVI/335/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 26 listopada 2009 r.

Dz. U. Woj. Świętokrzyskiego Nr 46 poz. 320 z dnia 8 lutego 2010 r.

 8

 Miejscowy plan zagopsodarowania przestrzennego obejmujący fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic Browarnej, Izabelowksiej, osiedla Mieszkaniowego Jana Pawła II, ulicy Południowej wraz z rejonem cieku wodnego od Wincentowa.

 Nr XII/66/2007 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 czerwca 2007r

 Nr L/370/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 15 stycznia 2010 r.

 Dz.Urz.Woj. Świętokrzyskiego Nr 108 poz. 802 z dnia 29 marca 2010 r.

 9  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie, w rejonie ulicy Majora Hubala, Leśnej po ogrody działkowe.  Uchwała Nr NR XXXIII/243/2010 Rady Miejskiej w Końskichz dnia 12 lutego 2009r.  Uchwała Nr NR LX/432/2010
Rady Miejskiej w Końskich
z dnia 30 czerwca 2010r.

 Dz.Urz.Woj. Świętokrzyskiego Nr 240 poz. 2382 z dnia 24 sierpnia 2010 r.

 10  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Kazanowskiej, Krakowskiej, 16 Stycznia, Zamkowej, Ks. Granata i Strażackiej  Uchwała Nr XIV/88/2007
Rady Miejskiej w Końskich
z dnia 25 września 2007r.
 Uchwała Nr NR L/371/2010
Rady Miejskiej w Końskich
z dnia 15 stycznia 2010r.

 Dz.Urz.Woj. Świętokrzyskiego Nr 250 poz. 2486 z dnia 7 września 2010 r.

 11  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Partyzantów, Źródlanej, Browarnej  Uchwała Nr XIV/91/2007
Rady Miejskiej w Końskich
z dnia 25 września 2007r.

 Nr LX/430/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 czerwca 2010 r.

 Dz.Urz.Woj. Świętokrzyskiego Nr 290 poz. 2979 z dnia 3 listopada 2010 r.

 12  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie, w granicach ulic: Wjazdowej, Warszawskiej, Wojska Polskiego, Lipowej, 1Maja, Mieszka I, Iwo Odrowąża i Spółdzielczej Uchwała Nr XIV/89/2007
Rady Miejskiej w Końskich
z dnia 25 września 2007r.

Uchwała Nr NR VI/68/2011
Rady Miejskiej w Końskich
z dnia 19 maja 2011r.

 Dz.Urz.Woj. Świętokrzyskiego Nr 157 poz. 1792 z dnia 22 czerwca 2011 r.

+ zm. tekstowa

 13  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie w rejonie ulic: Jana Piwnika „Ponurego”, Robotniczej, Sienkiewicza, Majora Hubala, Leśnej, Południowej, Wiśniowej i Żużlowej  Uchwała Nr XXXIII/318/2006
Rady Miejskiej w Końskich
z dnia 27 kwietnia 2006 r.

 Uchwała IV/38/2011
Rady Miejskiej w Końskich
z dnia 02 marca 2011 r.

 Dz.Urz.Woj. Świętokrzyskiego Nr 150 poz. 1706 z dnia 13 czerwca 2011 r.

 14  Miejscowyplan zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Południowej, Jana Ponurego Piwnika, Robotniczej, Mjr Hubala, 16 Stycznia i Zamkowej  Uchwała Nr XIV/90/2007
Rady Miejskiej w Końskich
z dnia 25 września 2007r.

Uchwała Nr IV/37/1011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 02 marca 2011r.

Dz.Urz.Woj. Świętokrzyskiego Nr 157 poz. 1785 z dnia 22 czerwca 2011 r.

 15  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie pomiędzy ul. Krakowską, Mjr Hubala, Polną i Kielecką  Uchwała Nr XIV/87/2007
Rady Miejskiej w Końskich
z dnia 25 września 2007r.

 Uchwała Nr IV/40/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 02 marca 2011 r.

Dz.Urz.Woj. Świętokrzyskiego Nr 157 poz. 1785 z dnia 22 czerwca 2011 r.

 16  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie w rejonie ulic: 3 Maja, Romualda Traugutta, Niepodległości, Kazimierza Pułaskiego i Hugo Kołłątaja  Uchwała Nr XXXIII/244/2009 Rady Miejskiej w Końskich
z dnia 12 lutego 2009r.
 Uchwała Nr XIII/147/2011
Rady Miejskiej w Końskich
z dnia 28 grudnia 2011r.
 Dz.Urz.Woj. Świętokrzyskiego poz. 1115 z dnia 12 kwietnia 2012r.
 Zmieniony uchwałą Nr XIV/163/2012 Rady miejskiej w Końskich z dnia 12 marca 2012r.  Dz.Urz.Woj. Świętokrzyskiego poz. 1226 z dnia 20 kwietnia 2012r.
 17  Zmiana części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie oraz części sołectwa Kornica  Uchwała Nr XIII/146/2011
Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 grudnia 2011 r.
 Uchwała Nr XXVIII/296/2013
Rady Miejskiej w Końskich
z dnia 20 maja 2013r.
 Dz.Urz.Woj. Świętokrzyskiego poz. 2748 z dnia 10 lipca 2013r.
 18  Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego sołectwo Sierosławice  Uchwała Nr XIII/145/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 grudnia 2011 r.  Uchwała Nr XXVII/289/2013
Rady Miejskiej w Końskich
z dnia 30 kwietnia 2013r.
 Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego poz. 2747 z dnia 10 lipca 2013 r.
 19  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie, na wschód od terenów kolejowych po granice administracyjne miasta  Uchwała Nr XXXVIII/274/2009 Rady Miejskiej w Końskich  z dnia 29 kwietnia 2009 r.  Uchwała Nr XXVII/287/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 kwietnia 2013 r.  Dz.Urz.Woj. Świętokrzyskiego Poz. 2864 z dnia 18 lipca 2013 r.
 20  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmującego sołectwa Rogów i Młynek Nieświński

Rozstrzygnięto

 Uchwała Nr XLVI/331/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 26 listopada 2009 r  Uchwała Nr XXX/307/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 czerwca 2013 r.  Dz.Urz.Woj. Świętokrzyskiego Poz. 2964 z dnia 5 sierpnia 2013 r.
 21  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Źródlanej, Folwarcznej i Browarnej  Uchwała Nr XIV/92/2007 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 25 września 2007 r.  Uchwała Nr XXXIII/348/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 października 2013 r.  Dz.Urz.Woj. Świętokrzyskiego Poz. 4028 z dnia 6 grudnia 2013 r.
 22  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Kazanowskiej, Krakowskiej, Gimnazjalnej, Kpt. Stoińskiego oraz Marszałka Piłsudskiego

Rozstrzygnięto

 Uchwała Nr XIV/93/2007 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 25 września 2007 r.  Uchwała Nr IX/71/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 maja 2015 r.  Dz.Urz.Woj. Świętokrzyskiego Poz. 2210 z dnia 10 lipca 2015 r.
23 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic Zamkowej, Ks. Granata, Mieszka I wraz z rejonem ulicy 1 Maja oraz Sportowej z zespołem dworca kolejowego Uchwała Nr XXVII/265/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 października 2016 r. Dz.Urz.Woj. Świętokrzyskiego Poz. 3882
24 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Marszałka Piłsudskiego, Iwo Odrowąża, Spółdzielczej i Targowej Uchwała Nr XXVII/266/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 października 2016 r. Dz.Urz.Woj. Świętokrzyskiego Poz. 3842
Facebook
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support