Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Końskie

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie ze środków budżetu Gminy Końskie inwestycji realizowanej w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta i gminy Końskie.

Zasady uzyskania dofinansowania:

 1. Zasady dofinansowania określa przyjęty uchwałą Regulamin dofinansowania ze środków budżetu Gminy Końskie inwestycji realizowanych w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta i gminy Końskie.
 2. Wnioski mogą być składane od  do 31 lipca 2017 roku w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich, ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie.
 3. Inwestorem może być tylko osoba fizyczna będąca właścicielem, współwłaścicielem, użytkownikiem wieczystym budynku lub lokalu położonego w granicach administracyjnych miasta i gminy Końskie.
 4. Reguły rozpatrywania, kwalifikacji oraz kolejności realizacji planowanych do dofinansowania inwestycji określa Regulamin dofinansowania.
 5. Rozpatrzenie wniosków nastąpi po zakończeniu naboru wniosków, w sierpniu 2017 r. Z właścicielami nieruchomości, których wnioski zostały zakwalifikowane Gmina Końskie zawiąże umowy. Zawarta umowa jest podstawą do wykonywania zadania ujętego we wniosku. Działania realizacyjne inwestycji będą dokonywane do 29 września 2017 r. Liczba rozpatrywanych wniosków uzależniona jest od ilości zakwalifikowanych wniosków oraz wysokości środków określonych w uchwale budżetowej Rady Miejskiej.
 6. Rozliczenie dofinansowania jest podstawą do ubiegania się o wypłatę dotacji wynoszącej do 50% łącznej wysokości poniesionych kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 5000 zł.
 7. Przedsięwzięcia aktualnie objęte dofinansowaniem:
  • likwidacja indywidualnego przestarzałego źródła ciepła i podłączenie instalacji grzewczej do miejskiej sieci ciepłowniczej,
  • wymiana przestarzałego źródła ciepła na źródło nowoczesne, wysokowydajne energetycznie i posiadające urządzenia automatycznie regulujące proces spalania (do wymiany najbardziej preferowane są kotły zasilane paliwem gazowym),
  • ograniczenie zużycia paliwa stałego poprzez zastosowanie kolektorów słonecznych do przygotowania ciepłej wody użytkowej.

 

Pliki:
Regulamin dofinansowania ze środków budżetu Gminy Końskie inwestycji realizowanych w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Końskie plik do pobrania
– Wniosek plik do pobrania
– Rozliczenie dofinansowania plik do pobrania

 

Więcej informacji na stronie:

Ogłoszenie naboru wniosków na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta i gminy Końskie z dnia 9 maja 2017 r.
Uchwała Nr XXXI/318/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Końskie inwestycji realizowanych w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta i gminy Końskie
Uchwała Nr XVII/168/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Końskie inwestycji realizowanych w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Końskie (akt nieobowiązujący)
Uchwała Nr IX/64/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Końskie
Uchwała Nr XXXIII/342/2013 z dnia 30 października 2013 r. Rady Miejskiej w Końskich w sprawie uchwalenia Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Końskie

 

 


 

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie w dniu 5 lutego 2014 r. ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie ze środków budżetu Gminy Końskie inwestycji realizowanej w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Końskie. Każdy kolejny rok uruchamia nową edycję naboru wniosków.
Zasady uzyskania dofinansowania:
 1. Zasady dofinansowania określa przyjęty uchwałą Regulamin dofinansowania ze środków budżetu Gminy Końskie inwestycji realizowanych w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Końskie.
 2. Wnioski mogą być składane od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich, ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie.
 3. Inwestorem może być tylko osoba fizyczna będąca posiadaczem (właściciel, współwłaściciel, użytkownik wieczysty) budynku lub lokalu położonego w granicach administracyjnych miasta Końskie.
 4. Reguły rozpatrywania, kwalifikacji oraz kolejności realizacji planowanych do dofinansowania inwestycji określa Regulamin dofinansowania.
 5. Rozstrzygnięcie wniosków nastąpi w I kwartale następnego roku. Z właścicielami nieruchomości, których wnioski zostały zakwalifikowane Gmina Końskie zawiąże umowy. Zawarta umowa jest podstawą do wykonywania zadania ujętego we wniosku. Faktyczne działania realizacyjne inwestycji będą dokonywane w roku następnym. Liczba rozpatrywanych wniosków uzależniona jest od ilości zakwalifikowanych wniosków oraz wysokości środków określonych w uchwale budżetowej Rady Miejskiej.
 6. Rozliczenie dofinansowania jest podstawą do ubiegania się o wypłatę dotacji wynoszącej do 50% łącznej wysokości poniesionych kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 5000 zł.
 7. Przedsięwzięcia aktualnie objęte dofinansowaniem:
  • likwidacja indywidualnego przestarzałego źródła ciepła i podłączenie instalacji grzewczej do miejskiej sieci ciepłowniczej,
  • wymiana przestarzałego źródła ciepła na źródło nowoczesne, wysokowydajne energetycznie i posiadające urządzenia automatycznie regulujące proces spalania (do wymiany najbardziej preferowane są kotły zasilane paliwem stałym).
  • ograniczenie zużycia paliwa stałego poprzez zastosowanie kolektorów słonecznych do przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Pliki:

Regulamin dofinansowania ze środków budżetu Gminy Końskie inwestycji realizowanych w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Końskie

Wniosek

Rozliczenie dofinansowania

Więcej informacji na stronach:

Facebook
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support