W dniu 12 września bieżącego roku w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich odbyło się uroczyste wręczenie promes dla gmin powiatu koneckiego na dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – instrumentu zarządzanego przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach.

Na uroczystość przybyła Wojewoda Świętokrzyski – Pani Agata Wojtyszek wraz z Dyrektorem Wydziału Infrastruktury i Rozwoju ŚUW– Panem Andrzejem Klimczakiem. W uroczystości uczestniczyli Burmistrz Miasta i Gminy Końskie – Pan Krzysztof Obratański i zaproszeni goście: Starosta Konecki – Pan Grzegorz Piec, Burmistrz Stąporkowa – Pani Dorota Łukomska, Wójt Gminy Fałków – Pan Henryk Konieczny, Wójt Gminy Ruda Maleniecka – Pan Leszek Kuca, Wójt Gminy Słupia Konecka – Pan Robert Wielkopolan oraz sołtysi i radni Gminy Końskie.

Gmina Końskie złożyła łącznie osiem wniosków na sumę 27 423 546 zł, przy dofinansowaniu w wysokości 16 454 125 zł. Wszystkie inwestycje– zarówno w centrum Końskich jak i w miejscowościach wiejskich – zostaną rozpoczęte w bieżącym roku.

Zadanie „Przebudowa ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Placu Kościuszki i ul. ks. Józefa Granata w Końskich”, na łączną sumę 6 633 557 zł i otrzymanym dofinansowaniem w wysokości 3 980 134 zł, jest związane z przeprowadzaniem rewitalizacji centrum miasta. Inwestycja obejmuje 981 mb dróg oraz wykonanie: chodników, miejsc parkingowych (także dla osób niepełnosprawnych), miejsc postojowych Taxi, oświetlenia, nasadzeń i organizację zieleni a także likwidację kolizji z istniejącym uzbrojeniem. W centrum planuje się stworzyć strefę ruchu spowolnionego.

Budowa drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 728 – ul. Kieleckiej do drogi krajowej nr 42 – ul. Spacerowej w Końskich to inwestycja o wartości 7 905 902 zł, w tym otrzymane dofinansowanie – 4 743 541 zł. Planuje się budowę odcinka 1,5 km wraz ze ścieżką rowerową,  chodnikiem oraz oświetleniem na całej długości. Przy ul. Spacerowej wykonane zostanie rondo typu średniego.

Koszt budowy ul. Wschodniej w miejscowości Rogów wynosi 995 537 zł (otrzymane dofinansowanie: 597 322 zł). Inwestycja połączy miejscowość Rogów z Końskimi odcinkiem o długości 425 mb oraz chodnikiem o długości 640 mb.

Inwestycja polegająca na budowie ul. Jarzębinowej w Sielpi i ścieżki rowerowej wzdłuż dogi gminnej nr 001227T Nowy Dziebałtów – Sielpia wraz z niezbędną infrastrukturą będzie obejmowała odcinek drogi o długości 1 km i ścieżki rowerowej o długości 1,321 km oraz chodnik. Koszt zadania to: 2 783 257 zł, otrzymane dofinansowanie: 1 669 954 zł.

Budowa drogi gminnej ul. Mostowej w Końskich na odcinku od ul. Zielonej w Końskich do ul. Odludnej w Rogowie to inwestycja o wartości 4 886 891 zł, w tym 2 932 134 zł to otrzymane dofinansowanie. Planowany do budowy odcinek wynosi ok 737 mb. Zadania obejmuje budowę: skrzyżowania trójwlotowego w ul. Zielonej, chodnika, ciągu pieszo-rowerowego, zjazdów, obiektu mostowego.

Zadanie „Przebudowa w istniejącym pasie drogowym utwardzonej drogi wewnętrznej położonej na gruntach miejscowości Sworzyce i Bedlno” o wartości 1 004 013 zł i dofinansowaniu 602 407 z, obejmuje odcinek o długości 1,570 km wraz z obustronnym poboczem z kruszywa.

Budowa drogi gminnej w Nowym Kazanowie to inwestycja o wartości 2 436 470 zł oraz dofinansowanie w wysokości 1 461 882 zł. W jej ramach przewidywana jest budowa nawierzchni drogi o długości 1,437 km, wykonanie zjazdów, budowa zbiornika odparowującego na wody opadowe i wykonanie oświetlenia.

Koszt budowy drogi gminnej w Nowym Dziebałtowie wynosi 777 919 zł, z czego otrzymane dofinansowanie to kwota 466 751 zł. Długość budowanego odcinka jezdni ma 562 mb. W ramach inwestycji wykonane będzie skrzyżowanie z drogą powiatową oraz pobocza z kruszywa.

Dzięki przeprowadzonym inwestycjom poprawi się komunikacja w mieście i miejscowościach wiejskich. Usprawniony zostanie układ komunikacyjny, ułatwiając dostępność do instytucji i usług oraz wpływając na bezpieczeństwo wszystkich użytkowników ruchu.

Należy również zaznaczyć, że Gmina Końskie ubiegała się i otrzymała najwyższe dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych ze wszystkich gmin powiatu koneckiego tj. blisko 80% środków przyznanych dla gmin powiatu.

Pani Wojewoda uczestniczyła ponadto w przejeździe autobusem komunikacji publicznej, dofinansowanej również ze środków Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Facebook
.
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support