Informacja dla interesantów dotycząca przyjęć

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

PAN ZBIGNIEW KOWALCZYK PRZYJMUJE

INTERESANTÓW

W KAŻDĄ DRUGĄ i CZWARTĄ ŚRODĘ MIESIĄCA W GODZINACH

1430 – 1600

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ PANI LIDIA WIŚNIEWSKA PRZYJMUJE INTERESANTÓW W KAŻDĄ PIERWSZĄ ŚRODĘ MIESIĄCA W GODZINACH 1430 – 1600

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ PAN MAREK KOZERAWSKI PRZYJMUJE INTERESANTÓW W KAŻDĄ TRZECIĄ ŚRODĘ MIESIĄCA W GODZINACH
14
30 – 1600

RADNI RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH PRZYJMUJĄ INTERESANTÓW
W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW PO UPRZEDNIM USTALENIU TERMINU SPOTKANIA ZA POŚREDNICTWEM BIURA RADY MIEJSKIEJ

Nowe połączenie drogowe w kierunku Rogowa, Piły i Koczwary już funkcjonuje.

           W ramach poprawy mobilności miejskiej Gmina Końskie zaplanowała realizację szeregu zadań mających na celu polepszenie systemu komunikacyjnego na terenie miasta i gminy Końskie. Z uwagi na brak dworca autobusowego na terenie miasta zrealizowana zostanie budowa centrum przesiadkowego przy ul. Wojska Polskiego pełniącego funkcję węzła przesiadkowego.

(więcej…)

Wdrażamy nowoczesne e-usługi w Gminie Końskie

Poprzez podpisanie umowy w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej VII „Sprawne usługi publiczne” do Działania 7.1 „Rozwój e-społeczeństwa” Gmina Końskie przystąpiła do realizacji projektu pn. Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie nowoczesnych e-usług w gminie Końskie.

(więcej…)

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie   ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Końskich na rok 2019

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie

ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Końskich na rok 2019

 

  1. W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2018 poz. 450 z późn. zm.) prowadzące działalność statutową w sferze zadań publicznych objętych Programem, odpowiednio do terytorialnego zasięgu działania Gminy Końskie.

  2. Konsultacje odbędą się w okresie od dnia 24 września 2018r. do dnia 8 października 2018r.

  3. Konsultacje będą przeprowadzane w formie przyjmowania uwag i wniosków na piśmie z wykorzystaniem formularza, który będzie dostępny na stronach internetowych: www.umkonskie.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej: www.umkonskie.bipgmina.pl oraz na stronie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich www.mgops-konskie.pl

  4. Wypełnione formularze można składać:

(więcej…)

Facebook
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support