OGŁOSZENIE wyników otwartego konkursu ofert

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert z dnia  12 stycznia 2016 r. na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie wspierania  i upowszechniania kultury fizycznej; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci  i młodzieży.

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 55/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

Wykaz organizacji pozarządowych, którym przyznano dotację na dofinansowanie realizacji zadań publicznych w roku 2016

  1. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Kwota przyznanej
dotacji

1. Miejski Klub Sportowy Neptun „MKS-NEPTUN” Końskie Prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym na szczeblu wojewódzkim
i ogólnopolskim w zakresie piłki nożnej

143 500 zł

2. Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Piłkarska” Końskie Prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizacja i uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki nożnej przez Uczniowski Klub Sportowy „Akademię Piłkarską Końskie”

6 000 zł

3. Koneckie Stowarzyszenie Sportowe Piłki Ręcznej Prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizacja i uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki ręcznej

168 000 zł

4. Uczniowski Klub Sportowy „OLIMPIA” Prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizacja i uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki ręcznej

22 000 zł

5. Miejski Klub Sportowy Neptun „MKS-NEPTUN” Końskie Prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym na szczeblu wojewódzkim
i ogólnopolskim w zakresie piłki siatkowej

18 500 zł

6. Uczniowski Klub Sportowy „WODNIK” Trenowanie pływania sposobem na podnoszenie swojej sprawności i kondycji fizycznej

30 000 zł

7. Konecki Klub Karate Kyokushin Trenujemy karate 2016

7 500 zł

8. Stowarzyszenie Sportowe FAIR PLAY Konecki sport amatorski

13  500 zł

9. Koneckie Stowarzyszenie Sportu i Kultury II Turniej Sprawnościowy „Mali Mistrzowie Sportu”

500 zł

OGÓŁEM:

409 500 zł

  1. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Kwota przyznanej
dotacji

1. Stowarzyszenie Abstynentów Klubu „RADOŚĆ” Koneckie Spotkania Teatralne” – Wieczór z recitalem Mariana Opani

8 500 zł

2. Polskie Stowarzyszenie Edukacji Plastycznej Delegatura w Kielcach Mała forma graficzna 13×18” – Wystawa Międzynarodowa

10 000 zł

OGÓŁEM:

18 500 zł

  1. w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci
    i młodzieży:

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Kwota przyznanej
dotacji

1. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Oddział Powiatowy w Końskich

Aktywne wakacje – wypoczynek
i zwiedzanie – kolonie wypoczynkowe
w Świnoujściu

12 000 zł

2. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka Hufiec Końskie Kolonia Zuchowa

4 000 zł

3. Uczniowski Klub Sportowy „OLIMPIA” Obóz rekreacyjno-sportowy w Augustowie

3 000 zł

4. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras Kolonie w górach

1 000 zł

OGÓŁEM:

20 000 zł

Wykaz organizacji pozarządowych, którym nie przyznano dotacji na dofinansowanie realizacji zadań publicznych

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Uwagi

1. Koneckie Stowarzyszenie Sportowe Piłki Ręcznej Organizacja letniego wypoczynku
z programem sportowym dla podopiecznych Koneckiego Stowarzyszenia Sportowego Piłki Ręcznej

Oferta odrzucona
ze względów formalnych

Końskie, dnia 25 lutego 2016 r.

Burmistrz Miasta i Gminy

Krzysztof Obratański

Konecka Gala Sportu 2016

W czwartek 11 lutego br. w restauracji „Leliwia” w Końskich odbyła się Konecka Gala Sportu. W trakcie uroczystości najlepsi zawodnicy i trenerzy z terenu gminy Końskie otrzymali nagrody i wyróżnienia Burmistrza Miasta i Gminy Końskie za wyniki sportowe osiągnięte w roku 2015.

(więcej…)

Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Końskich

Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r.  poz. 1515 z późn. zm.)
z   w   o   ł   u   j   ę

na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Końskie nadzwyczajną  sesję Rady Miejskiej  Końskich, która odbędzie się

w dniu 24 lutego 2016 r. o godzinie 8.00

 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Końskich,
ul. Partyzantów 1 (pok.18)

Porządek obrad zgodnie z wnioskiem Burmistrza Miasta i Gminy Końskie:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

 

2. Przyjęcie porządku obrad.

 

3. Rozpatrzenie projektów uchwał:

 

a) zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2016-2025,

 

b) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2016 r.,

 

c) w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego przy Zespole Szkół w Stadnickiej Woli,

 

d) w sprawie zamiaru likwidacji punktu przedszkolnego „Małe Przedszkole w Rogowie” w Zespole Szkół w Rogowie,

 

e) w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Gabrieli Wojciechowskiej w Nieświniu, poprzez likwidację oddziału przedszkolnego,

 

f) w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Modliszewicach,

 

g) w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Kazanowie, poprzez likwidację oddziału przedszkolnego.

 

4. Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Zbigniew Kowalczyk

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2016 w zakresie: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (dot. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii). – czytaj dalej

Facebook
.
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support