Nabór chętnych na dofinansowania do instalacji fotowoltaicznych i solarnych

Szanowni Mieszkańcy Gmin należących do Staropolskiego Związku Gmin i Miast

 

W dniu 30.08.2017 r. (środa) Staropolski Związek Gmin i Miast rozpoczyna oficjalny nabór chętnych na dofinansowania do instalacji fotowoltaicznych i solarnych. Kwota dofinansowania to 60% kosztów kwalifikowanych. Zachęcam do zapoznania się z regulaminem konkursu i innymi dokumentami, które przybliżą Państwu projekt oraz do składania dokumentów. Formularze można pobrać ze strony interetowej www.umkonskie.pl , wypełnić w domu oraz złożyć w terminie do 05.09.2017 r. (wtorek).
Nabór Deklaracji od mieszkańców prowadzony będzie w następujących lokalizacjach:
– Gmina Końskie – Siedziba Staropolskiego Związku Gmin i Miast w Urzędzie Miasta i Gminy Końskie, ul. Partyzantów 1 (nad Strażą Miejską)
– Gmina Słupia Konecka – Urząd Gminy Słupia, Słupia 30A, pokój nr 13
– Gmina Ruda Maleniecka – Urząd Gminy Ruda Maleniecka, Ruda Maleniecka 99A, pokój nr 9
– Gmina Smyków – Urząd Gminy Smyków, Smyków 91, sekretariat
– Gmina Fałków – Urząd Gminy Fałków, ul. Zamkowa 1A, sekretariat
– Gmina Radoszyce – Urząd Gminy Radoszyce, ul. Żeromskiego 28, pokój nr 18

 

Z poważaniem

Krzysztof Obratański
Przewodniczący Zarządu
Staropolskiego Związku Gmin i Miast

Załączniki do pobrania pod tym adresem

Europejski Fundusz Społeczny dla publicznych przedszkoli w Gminie Końskie

W dniu 18 sierpnia 2017r. dyrektorzy reprezentujący Gminę Końskie i zarządzane przez siebie placówki : Czesław Staciwa -Zespół Szkół w Stadnickiej Woli oraz Ewa Szczepanik Zespół Placówek Oświatowych w Pomykowie podpisali z Adamem Jarubasem  Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego oraz Piotrem Żołądkiem członkiem Zarządu Województwa Świętokrzyskiego umowy o dofinansowanie projektów p.n.:  Przedszkole „Sowa’ w Stadnickiej Woli oraz Nowe Przedszkole w Pomykowie,  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020, poddziałania 8.3.1 „Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej”.

(więcej…)

Ogłoszenie

W DNIU 14 SIERPNIA 2017 r. (poniedziałek)

URZĄD MIASTA I GMINY W KOŃSKICH BĘDZIE NIECZYNNY

Uprzejmie informujmy, że stosownie do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Końskie dzień 14 sierpnia 2017 r. (poniedziałek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Końskich.

Urząd będzie czynny w dniu 19 sierpnia 2017 r. (sobota)w godzinach od 7.30 do 15.30.

Zaproszenie na nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej.

Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016 r. poz.446 z późn. zm. /

z w o ł u j ę

na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Końskie nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Końskich, która odbędzie się

w dniu 11 sierpnia 2017 r. o godzinie 8.30
w Miejsko–Gminnym Domu Kultury w Końskich, ul. Mieszka I–go 4.

           Porządek obrad zgodnie z wnioskiem Burmistrza Miasta i Gminy Końskie:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie projektów uchwał:
        a) zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2017-2026;
        b) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2017 r.
  4. Zakończenie obrad.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

Lidia Wiśniewska

KOMUNIKAT

Szanowni Przedsiębiorcy

Uprzejmie informujemy, że Staropolski Związek Gmin i Miast będzie aplikować o dotację w ramach konkursu zamkniętego nr RPSW.03.01.00-IZ.00-26-105/17 w ramach Osi Priorytetowej 3 – Efektywna i zielona energia Działania 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 – PROJEKTY PARASOLOWE.
Konkurs ten jest adresowany do osób fizycznych.

Przedsiębiorstwa mogą składać aplikacje do Urzędu Marszałkowskiego w ramach konkursu zamkniętego nr: RPSW.03.01.00-IZ.00-26-132/17 o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Wnioski można składać do dn. 29.12.2017 r.
Bliższe informacje o konkursie są dostępne pod adresem:
http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/1243-ogloszenie-o-konkursie-numer-rpsw-03-01-00-iz-00-26-132-17-w-ramach-dzialania-3-1-wytwarzanie-i-dystrybucja-energii-pochodzacej-ze-zrodel-odnawialnych?start=30
oraz pod numerami telefonów Oddział Wdrażania Projektów II – 41 365 81 31, 41 365 81 43, 41 365 81 44, 41 365 81 45, 41 365 81 46, 41 365 81 47, 41 365 81 57, email: katarzyna.pomiankowska@sejmik.kielce.pl , sekretariat.EFRR@sejmik.kielce.pl lub osobiście pod adresem: Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, obsługiwany przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce.

Z poważaniem
Przewodniczący Zarządu
Krzysztof Obratański

Facebook
.
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support