OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Końskie na okręgi wyborcze

 

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE

z dnia 30 marca 2018 r.

Na podstawie art. 419 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. 2017 r. poz. 15, z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości uchwałę Nr XLVIII/455/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Końskie na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Dniem podania do publicznej wiadomości uchwały Nr XLVIII/455/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Końskie na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym jest dzień 30 marca 2018 r.

                                                                                                Burmistrz Miasta i Gminy
                                                                                                 /-/ Krzysztof Obratański

Uchwała XLVIII/455/2018 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie podziału Gminy Końskie na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym – uchwała – okręgi wyborcze.

XLVIII sesja Rady Miejskiej

Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm./
zwołuję
na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Końskie nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Końskich, która odbędzie się
w dniu 30 marca 2018 r. o godzinie 8.00
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Końskich, ul. Partyzantów 1 (pok.18)

(więcej…)

Akcja „Wiosna bez pneumokoków”

Szanowni Rodzice i Opiekunowie,

Przed Państwem szansa bezpłatnego zaszczepienia dzieci przeciw pneumokokom – jednych z najbardziej groźnych bakterii wywołujących ciężkie choroby i często pozostawiających powikłania na całe życie.

Taką możliwość oferuje Państwu Ministerstwo Zdrowia. Można zaszczepić dzieci do 5 r.ż., które dotąd nie otrzymały szczepionki przeciw pneumokokom. Wystarczy tylko zgłosić się do swojego Lekarza Pierwszego Kontaktu.

Do pobrania

Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Uprzejmie informuję, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.- Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566), z dniem 1 stycznia 2018 r. wprowadzono nowe opłaty za usługi wodne wynikające z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 (tj. 35 arów) robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70 % powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej (art. 269 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo wodne).
(więcej…)

Facebook
.
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support