Zmarł ks. kan. Zenon Kicior

W piątek, 21 września późnym wieczorem w wieku 62 lat, po ciężkiej chorobie zmarł proboszcz parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Stąporkowie ks. kan. Zenon Kicior. Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o jego śmierci.
(więcej…)

LVI sesja Rady Miejskiej

Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm./
zwołuję
na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Końskie nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Końskich,

która odbędzie się w dniu 28 września 2018 r. o godzinie 8.00
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Końskich,
ul. Partyzantów 1 (pok.18).

(więcej…)

„Senioriada Konecka”

                    To była bardzo udana niedziela. 16 września słoneczna pogoda przyciągnęła tłumy mieszkańców Końskich do Parku Miejskiego, gdzie na Scenie Letniej Miejsko-Gminnego Domu Kultury odbyła się Pierwsza Konecka Senioriada. Wydarzenie to zainicjowała Rada Seniorów przy wsparciu Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Krzysztofa Obratańskiego. Pomysł zaaprobowały wszystkie organizacje seniorów działające na terenie gminy Końskie i włączyły się w to duże przedsięwzięcia, były to: Uniwersytet Trzeciego Wieku, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów oddział Rejonowy Końskie, Sekcja Emerytów i Rencistów przy Zarządzie Oddziału ZNP w Końskich, podopieczni Domu Dziennego Pobytu działającego przy Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Końskich. Koordynatorem „Senioriady” był Miejsko- Gminny Dom Kultury w Końskich, który wspomagał i przygotowywał seniorów do występu artystycznego. W niedzielnym wydarzeniu wzięli również udział zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Krzysztof Jasiński i Marcin Zieliński oraz czołowi przedstawiciele grup seniorów z terenu Końskich.

(więcej…)

Nowe połączenie drogowe w kierunku Rogowa, Piły i Koczwary już funkcjonuje.

           W ramach poprawy mobilności miejskiej Gmina Końskie zaplanowała realizację szeregu zadań mających na celu polepszenie systemu komunikacyjnego na terenie miasta i gminy Końskie. Z uwagi na brak dworca autobusowego na terenie miasta zrealizowana zostanie budowa centrum przesiadkowego przy ul. Wojska Polskiego pełniącego funkcję węzła przesiadkowego.

(więcej…)

Wdrażamy nowoczesne e-usługi w Gminie Końskie

Poprzez podpisanie umowy w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej VII „Sprawne usługi publiczne” do Działania 7.1 „Rozwój e-społeczeństwa” Gmina Końskie przystąpiła do realizacji projektu pn. Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie nowoczesnych e-usług w gminie Końskie.

(więcej…)

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie   ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Końskich na rok 2019

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie

ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Końskich na rok 2019

 

  1. W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2018 poz. 450 z późn. zm.) prowadzące działalność statutową w sferze zadań publicznych objętych Programem, odpowiednio do terytorialnego zasięgu działania Gminy Końskie.

  2. Konsultacje odbędą się w okresie od dnia 24 września 2018r. do dnia 8 października 2018r.

  3. Konsultacje będą przeprowadzane w formie przyjmowania uwag i wniosków na piśmie z wykorzystaniem formularza, który będzie dostępny na stronach internetowych: www.umkonskie.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej: www.umkonskie.bipgmina.pl oraz na stronie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich www.mgops-konskie.pl

  4. Wypełnione formularze można składać:

(więcej…)

Facebook
.
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support