Komunikat w sprawie suszy

Niniejszym informuję rolników posiadających gospodarstwa rolne na terenie Gminy Końskie, iż na terenie gminy działa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Końskie zarządzeniem  Nr 209/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. Komisja Gminna do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej oraz budynkach mieszkalnych, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne.
(więcej…)

Dotacja na odbudowę zbiornika wodnego w Sielpi

W dniu 05.07.2019r. Gmina Końskie podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę o dofinansowanie projektu pn. „Rekultywacja i remediacja zbiornika wodnego w Sielpi wraz z budową infrastruktury dla udostępnienia zieleni” w ramach działania 2.5, osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 15 221 988,00 zł, a dofinansowanie stanowi 85%  kosztów, tj. 12 938 689,80 zł.

Wykonawcą robót jest firma: Obsługa i Realizacja Inwestycji „CELIS”, Janusz Kowalczyk z Niekłania Wielkiego.

Zlecany zakres realizowany jest w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj” i obejmuje m.in.: opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do prawidłowej realizacji inwestycji oraz roboty budowlane polegające na oczyszczeniu i odmuleniu czaszy zbiornika wodnego wraz z odtworzeniem umocnienia zachodniego brzegu, drenowanie wraz z osuszeniem czaszy zbiornika, umocnienie zachodniego brzegu zbiornika wodnego, odtworzenie bioróżnorodności ekosystemu, przywrócenie funkcji przyrodniczych i ekologicznych zbiornika poprzez budowę roślinnych stref ekotonowych, budowa ścieżek spacerowych, pomostów, instalacji oświetlenia zewnętrznego na potrzeby ścieżek i pomostów, budowa instalacji monitoringu wizyjnego, zakup i montaż ławek, koszy na odpady.

Termin wykonania zadania mija 30.06.2020 r.

Facebook
.
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support