ZARZĄDZENIE Nr 76/2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta i Gminy w Końskich

ZARZĄDZENIE Nr 76/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE
z dnia 16 marca 2020 r.
w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta i Gminy w Końskich

 

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 433) – zarządzam, co następuje:

§ 1.1. W okresie od 16 marca 2020 r. do odwołania, wykonywanie zadań przez Urząd Miasta i Gminy w Końskich podlega ograniczeniu poprzez wyłączenie bezpośredniej obsługi interesantów, z zastrzeżeniem § 2.

2. Obsługa interesantów odbywać się będzie telefonicznie, listownie, elektronicznie – mailowo lub przez platformę ePUAP.

§ 2.1. Urząd Stanu Cywilnego w Końskich przyjmuje interesantów w sprawach dotyczących rejestracji aktów zgonu.

2. Ceremonie zawarcia małżeństwa przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Końskich odbędą się w planowanych terminach. W ceremonii zaślubin może brać udział maksymalnie
10 osób.

3. W sprawach pilnych – wymagających osobistego stawiennictwa – interesanci będą obsługiwani po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z pracownikiem danego Wydziału.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Końskie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 marca 2020 r.

.

 

ZARZĄDZENIE Nr 82/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE
z dnia 26 marca 2020 r.

zmieniające zarządzenie Nr 76/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Koński z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta i Gminy w Końskich

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 433, 522, 531) – zarządzam, co następuje:

 

§ 1. W zarządzeniu Nr 76/2020 z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta i Gminy w Końskich §2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ceremonie zawarcia małżeństwa przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Końskich odbędą się w planowanych terminach. W ceremonii zaślubin może brać udział maksymalnie
5 osób, wliczając w to osobę udzielającą ślubu.”.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

.

Jak założyć i potwierdzić profil zaufany

Jak czytamy na stronach gov.pl Profil zaufany to bezpłatna metoda potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji. Profil zaufany działa jak odręczny podpis. Możesz dzięki niemu wysyłać przez internet dokumenty i wnioski do różnych urzędów.

(więcej…)

Ważna informacja – nauka zdalna

Szanowni Państwo,

 

w związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych zachęcamy Państwa do nauki zdalnej z uczniami.
W załączeniu przekazuję komunikat z najważniejszymi informacjami.

(więcej…)

Firmy transportowe zmieniają rozkłady w związku z koronawirusem


Firma DARJAN informuje, że

W związku z panującym w naszym kraju koronawirusem podjęliśmy kolejne środki ostrożności polegające na ograniczeniu kursowania busów

od dnia 21.03.2020r do odwołania

na trasach:
Końskie – Kielce
Stąporków – Kielce
Skarżysko – Stąporków – Końskie

Busy będą kursowały według niedzielnego rozkładu jazdy

W NIEDZIELĘ NA POWYŻSZYCH TRASACH BUSY NIE BĘDĄ KURSOWAŁY

 

 

w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego
od dnia 16.03.2020r do odwołania ograniczone zostaje kursowanie busów

na trasach:
Stąporków – Skarżysko K.
Skarzysko K. – Końskie
Stąporków – Kielce przez Mniów i przez Szałas
Końskie – Kielce
Busy będą kursowały według sobotniego rozkładu jazdy

kursy na trasach:
Kielce – Kraków
Stąporków – Katowice
Skarżysko Kam. – Kielce przez SORBIN
Bliżyn – Kielce
Nieświń – Końskie
ZOSTAJĄ ZAWIESZONE OD DNIA 14.03.2020R. DO ODWOŁANIA

POZOSTAŁE LINIE KURSUJĄ BEZ ZMIAN


Firma Sylwester Lisowicz (Arizona) Informuje, że

 

OD 1 WRZEŚNIA 2020r KURSUJEMY JAK PONIŻEJ
Od poniedziałku do piątku Linia Końskie-Kielce kursuje w godzinach:
Z Kielc: 5:30, 6:25, 7:35, 8:15, 10:25, 11:25, 12:05, 13:45, 14:25, 15:05, 16:05, 17:25, 18:25
Z Końskich: 5:25, 6:25, 7:35, 8:35, 9:35, 10:35, 12:15, 12:55, 13:55, 15:15, 16:15, 17:30

W soboty Linia Końskie-Kielce kursuje w godzinach:
Z Kielc: 8:45, 12:45, 17:15Z Końskich: 7:15, 11:15, 15:45

W niedziele Linia Końskie-Kielce kursuje w godzinach:
Z Kielc: 8:45, 12:45, 17:15
Z Końskich: 7:15, 11:15, 15:45

 

od dnia 26.06.2020r Busy Naszej Firmy kursowały będą:
Linia Końskie – Kielce przez Mniów Od poniedziałku do piątku:
Z Kielc: 6:00 (od Mniowa), 7:00, 8:30, 10:45, 12:15, 14:30, 15:20, 18:15
Z Końskich: 5:35, 6:40, 8:25, 9:55, 12:20, 13:30, 16:45
W sobotę i niedzielę NIE KURSUJE

 

od dnia 18.05.2020r busy Naszej firmy wykonywały będą kursy:

Od poniedziałku do piątku (tak jak w sobotę):
Końskie do Kielc: 5:35, 6:40, 8:25, 9:55, 12:20, 13:30, 16:45
Kielce do Końskich: 6:00(od Mniowa), 7:00, 8:30, 10:45, 12:15, 14:30, 15:20, 18:15

W sobotę i niedzielę busy nie kursują.
Powyższe ograniczenia wynikają z sytuacji spowodowanej wirusem COVID-19.

 

od dnia 11.05.2020r busy Firmy Arizona będą kursowały na linii Końskie – Kielce przez Mniów tak jak w niedzielę, we wszystkie dni tygodnia w godzinach:

Końskie, ul. Wojska Polskiego(Centrum Przesiadkowe)/01 do Kielc:
7:15, 11:15, 15:45

Kielce/D.A. Plac Niepodległości do Końskich:
8:45, 12:45, 17:15

 

od dnia 1 kwietnia 2020 do odwołania busy nie będą kursowały na żadnej linii.

Sytuacja powyższa spowodowana jest kolejnymi zaostrzeniami wprowadzonymi przez Rząd dotyczącymi stanem epidemii wywołanym przez wirus COVID-19. Dbając o bezpieczeństwo Pasażerów i Pracowników, nie mając możliwości należycie zadbać o ich otoczenie jesteśmy zmuszeni do wprowadzenia takich ograniczeń.

 

w związku z pogłębiającym się przestojem związanym  z zaistniałą sytuacją spowodowaną wirusem COVID-19, nie mając możliwości zapewnienia bezpieczeństwa pasażerom oraz pracownikom narażonym na bezpośredni kontakt z klientami zostają ograniczone godziny kursowania autobusów na linii Końskie – Kielce prze Mniów.

Od dnia 18.03.2020r do odwołania we wszystkie dni tygodnia wykonywane będą kursy jak w niedzielę.

Z Końskich: 7:15, 11:15,  15:45
Z Kielc: 8:45, 12:45, 17:15

od dnia 16 marca 2020 w związku z zaistniałą sytuacją spowodowaną wirusem COVID-19, nie mając możliwości zapewnienia bezpieczeństwa pasażerom oraz pracownikom narażonym na bezpośredni kontakt z klientami zostają ograniczone godziny kursowania.

BUSY KURSOWAŁY BĘDĄ JAK W SOBOTĘ NA WSZYSTKICH

Busy na linii Końskie – Kielce wykonywały będą kursy w dni powszednie jak w soboty: z Końskich 5:35(6,d), 6:40(6,d), 8:25(6,d), 9:55(6,d), 12:20(6,d), 13:30(6,d), 16:45(6,d);   z Kielc: 6:00(6,d)-od Mniowa, 7:00(6,d), 8:30(6,d), 10:45(6,d), 12:15(6,d), 14:30(6,d), 15:20(6,d) 18:15(6,d). W soboty oraz niedziele według rozkładu jazdy.


F.U.H. EKO – STAMAR Stanisław Marczak informuje, że w wyniku ogłoszenia epidemicznych stref czerwonych i żółtych oraz nowych obostrzeń spowodowanych nasilających się zakażeń wirusem COVID-19, powiadamiamy, że od dnia 17 października 2020 roku (sobota), zawieszamy wykonywanie kursu relacji Końskie – Warszawa z godziny 5:40 i Warszawa – Końskie z godziny 10:45 do odwołania. Powyższa decyzja spowodowana jest między innymi bardzo niską frekwencją przewożonych podróżnych ze względu na panującą nadal pandemią.

 

W związku z ogłoszeniem przez Rząd „strefy czerwonej” na terenie całego kraju i wprowadzeniu nowych obostrzeń F.U.H. EKO – STAMAR Stanisław Marczak informuje, że od dnia 26 października 2020r., będą wykonywane następujące kursy relacji w dni robocze do odwołania:
Gustawów – Zbójno – Końskie godz. 5:45
Końskie – Zbójno – Gustawów godz. 15:40
Końskie – Zbójno – Czermno godz.6:57
Czermno – Lipa – Końskie godz. 7:55
Końskie – Lipa – Czermno godz.11:57
Czermno – Lipa – Końskie godz. 12:50

 

informuje, że od dnia 9.11.2020r., (poniedziałek) zawiesza wykonywanie wszystkich kursów na liniach komunikacyjnych w kierunku: Rudy Malenieckiej, Fałkowa, Czermna i Gustawowa do odwołania.

 

Firma F.U.H. EKO – „STAMAR” Stanisław Marczak informuje, że od dnia 16 marca 2020 roku, w związku ze wzrostem ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-19 oraz w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach, związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołaniem innych sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374)  zawiesza wykonywanie linii komunikacyjnej Końskie – Warszawa Nr Zezwolenia 2067 z dnia 15.05.2017r. – do odwołania.


Firma Salata Aneta (Platers) informuję, iż że od dnia 16 marca 2019

zostają odwołane kursy na trasach:
Skarżysko Kam – Łódź, Końskie – Skarżysko Kamienna; Przyłogi – Końskie; Adamów – Kielce.

Pozostałe trasy: Końskie – Kielce; Stąporków- Końskie; Kamienna Wola – Końskie; Duraczów – Końskie; będą kursowały jak w sobotę plus dodatkowo wykonywane kursy.

 


 

Firma Marian Bogucki Bus-Trana ionformuje

W związku z coraz większymi obostrzeniami i wprowadzaniem czerwonych stref przez Rząd z powodu COVID 19, co wpływa na niską frekwencję na obsługiwanej linii ŁÓDŹ- KRYNICA ZDRÓJ-ŁÓDŹ.

Przewoźnicy obsługujący kurs relacji ŁÓDŹ-KRYNICA ZDRÓJ- ŁÓDŹ z dniem 04.11.2020r. zawieszają wykonywanie w/w kursu do odwołania.

Za utrudniania przepraszamy, wznowienie kursu nastąpi po wcześniejszym poinformowaniu.

 

Konsultacje w trosce o bezpieczeństwo

W związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa SARS-COV-2, w czwartek 12 marca 2020 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Końskich odbyło się spotkanie informacyjno-konsultacyjne, dotyczące działań profilaktycznych, z udziałem przedstawicieli Samorządu Miasta i Gminy Końskie i Radoszyc, służby zdrowia, policji, straży pożarnej oraz jednostek organizacyjnych gminy Końskie.

 

 

Facebook
.
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support