Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Końskie z organizacjami pozarządowymi na rok 2021

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie

 

ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Końskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 i zaprasza do zgłaszania uwag i wniosków

 

  1. W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) prowadzące działalność statutową w sferze zadań publicznych objętych Programem, odpowiednio do terytorialnego zakresu działania Gminy Końskie.
  2. Konsultacje odbędą się w terminie od dnia 14 października 2020 r. do dnia 23 października 2020 r.
  3. Konsultacje będą prowadzone w formie przyjmowania uwag i wniosków na piśmie z wykorzystaniem formularza, który będzie dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Końskich: www.umkonskie.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej: www.umkonskie.bipgmina.pl (w zakładce: ogłoszenia i informacje – współpraca z organizacjami pozarządowymi) oraz w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta i Gminy w Końskich, ul. Partyzantów 1.
  4. Wypełnione formularze można składać:

a)      osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich, ul. Partyzantów 1,

b)      drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy w Końskich, ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie,

c)      drogą elektroniczną na adres: edukacja@umkonskie.pl

w terminie określonym w pkt. 2 (decyduje data wpływu formularza). Formularze złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

  1. Szczegółowe informacje na temat konsultacji można uzyskać w Wydziale Edukacji,
    tel. (41) 372-32-49 wew. 119.

 

Facebook
.
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support