Ogłoszenie o odwołaniu przetargu ustnego nieograniczonego

Końskie, dn. 03.02.2021 r.

 

Ogłoszenie
o odwołaniu przetargu ustnego nieograniczonego

 

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie, działając na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) odwołuje ogłoszony na dzień3 lutego 2021 roku, na godzinę 10:00,przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 9 działek niezabudowanych wchodzących w skład nowopowstającego osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Południowej stanowiących własność Gminy Końskie. Dla przedmiotowych nieruchomości Sąd Rejonowy w Końskich Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KI1K/00029124/0.

Powodem odwołania przetargu są czynności związane z zamiarem przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie w granicach ulic: Izabelowskiej, Browarnej, cieku wodnego od Wincentowa, ulicy Południowej po granice administracyjne miasta uchwalony uchwałą Nr XLIV/420/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 21 grudnia 2017 r. (Dz. Urzęd. woj. świętokrzyskiego poz. 426 z dnia 26.01.2018 r.)

Wadium wpłacone na konto Urzędu Miasta i Gminy w Końskich zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia wyznaczonego jako termin przetargu. Wszystkich zainteresowanych tą nieruchomością przepraszamy za zaistniałą sytuację.

Szczegółowe informacje o zaistniałej sytuacji można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Końskich – Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pok. 15, tel. 41 372-32-49 wew. 115.

  • uniewaznienie

Nabór wniosków o udzielenie dotacji na budowę studni wierconych w 2021 roku

NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI NA BUDOWĘ STUDNI WIERCONYCH

 

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie realizując uchwałę Nr XXXI/316/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zasad i trybu udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczania (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego poz. 1549 i z 2018 r. poz. 2525 ) zaprasza mieszkańców Gminy do składania wniosków o udzielenie dotacji na dofinansowanie budowy studni wierconej, które zapewnią zaopatrzenie w wodę pitną dla istniejących budynków mieszkalnych jednorodzinnych i zagrodowych na terenie Miasta i Gminy Końskie.

Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie do 31 sierpnia danego roku.

Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski kompletne, spełniające wymogi określone w ww. uchwale według kolejności ich składania. W dalszej kolejności będą rozpatrywane wnioski składane przez pozostałe osoby, do wyczerpania środków określonych w budżecie Gminy Końskie.
Sposób składania wniosków i tryb postępowania:

Warunkiem otrzymania dofinansowania kosztów budowy studni wierconej jest:
• brak możliwości podłączenia do sieci wodociągowej lub przyłączenie do takiej sieci byłoby ekonomicznie nieuzasadnione dla budynków istniejących oddanych
do użytkowania przed dniem wejścia uchwały o dofinansowaniu,
albo ,
• brak możliwości podłączenia do sieci wodociągowej i poboru wody z istniejącej, wyeksploatowanej studni zlokalizowanej na danej nieruchomości dla budynków istniejących oddanych do użytkowania przed dniem wejścia uchwały o dofinansowaniu.

Dofinansowaniem objęte mogą być wyłącznie studnie wiercone o wydajności nie przekraczającej 5 m3/dobę, których okres użytkowania planowany jest na minimum 5 lat.

Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia w wysokości do 10 000,00 zł brutto, jednak nie więcej niż 80 % kosztów poniesionych na budowę studni wierconej.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli:
Zbigniew Skowron
kierownik referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa
pok. 203, tel (41) 372-32-49.

 

 

 

 

 

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

Zgodnie z decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 uległ przedłużeniu do 16 lutego 2021 r.

Od dziś do 9 lutego trwa nabór na rachmistrza spisowego do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

(więcej…)

Facebook
.
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support