Konsultacje budowy drogi gminnej w Pomykowie

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie zaprasza zainteresowanych mieszkańców na konsultacje w sprawie koncepcji
budowy drogi gminnej w Pomykowie – odcinek od ul. Folwarcznej w Końskich do Izabelowa z sięgaczem do cmentarza,
które odbędą się w dniu 8 listopada 2021 r. (poniedziałek) o godz. 16:00
w Miejsko-Gminnym Domu Kultury w Końskich ul. Mieszka I-go 4

Dzieci dokonały nasadzeń

Zgodnie z umową 17/ROW/2021 z dnia 14 października 2021 r. zawartą pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Końskie dotyczącą realizacji projektu „Zakup drzew i krzewów miododajnych przeznaczonych do nasadzeń na terenach zielni dostępnych publicznie w województwie świętokrzyskim” dzieci z Przedszkoli nr 2 i 3 oraz Szkoły Podstawowej Nr 2 w Końskich dokonały nasadzeń 24 szt. klonu pospolitego i 16 szt. lipy drobnolistnej.

(więcej…)

Informacja o wynikach konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Końskie z organizacjami pozarządowymi na rok 2022

Końskie, 2021-10-25

Znak: Ed. 523.1.2021

 

Informacja o wynikach konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Końskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022

(więcej…)

Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym

W ramach konkursu grantowego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020,Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU,Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia,Gmina Końskie będzie wnioskować o grant na zakup komputerów wraz z oprogramowaniem dla uczniów z rodzin byłych pracowników PGR.

(więcej…)

Facebook
.
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support