Końskie, dnia 26.04.2018 r.

Znak:BR.0002.50.2018

Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm. /

z w o ł u j ę

na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Końskie nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej  w Końskich, która odbędzie się

w dniu 30 kwietnia 2018 r. o godzinie 8.00

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Końskich,
ul. Partyzantów 1 (pok.18)

Porządek obrad zgodnie z wnioskiem Burmistrza Miasta i Gminy Końskie:

1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2 Przyjęcie porządku obrad.

3  Rozpatrzenie projektów uchwał:

a) w sprawie uchwalenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Wjazdowej, Warszawskiej, Wojska Polskiego, Lipowej, 1 Maja, Mieszka I, Iwo Odrowąża i Spółdzielczej,

b) zmieniającej uchwałę Nr XXXIX/387/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia
13 września 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Koneckiego,

c) zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2018-2027,

d) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie
na 2018 r.,

e) w sprawie podziału Gminy Końskie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

f) w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2018 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Końskie,

g) zmieniającej uchwałę Nr XXVII/293/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia
30 kwietnia 2013 r. w sprawie programu stypendialnego Gminy Końskie,

h) zmieniającej uchwałę Nr XXXI/310/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia
30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia dopłat do cen za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych z terenu Miasta i Gminy Końskie.

4. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Kowalczyk       

Podstawa prawna do uzyskania przez radnego zwolnienia
z pracy:
art. 25 ust. 3. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875
z późn. zm.)

Facebook
.
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support