W dniu 28 maja odbył się jubileusz 90-lecia powstania jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziebałtowie.

Uroczystość rozpoczęła się od wspólnej modlitwy podczas mszy świętej, której przewodniczył ksiądz Wiesław Szymkiewicz wraz z kapelanem strażaków – ks. Zenonem Kiciorem. Następnie w kolumnie marszowej prowadzonej przez aspiranta Karola Kołbę przy dźwiękach Miejskiej Orkiestry Dętej pod batutą Józefa Świerczyńskiego druhowie przemaszerowali na plac strażnicy, gdzie odbył się uroczysty apel.

Strażaków i gości na placu przy strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej powitał prezes jednostki Andrzej Nowak. Wśród nich znaleźli się między innymi wicewojewoda Andrzej Bętkowski, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej starszy brygadier Grzegorz Młynarczyk, burmistrzowie Krzysztof Obratański i Krzysztof Jasiński, radni gminni i powiatowi, sołtysi koneckich miejscowości.

Krótka historia jednostki

Liczne pożary jakie nawiedzały okoliczne wioski, w tym również Dziebałtów, były bardzo uciążliwe dla mieszkańców. Stąd też wśród części mieszkańców Dziebałtowa narodziła się myśl, aby podjąć skuteczną walkę z pożarami poprzez utworzenie jednostki ochotniczej straży pożarnej.

W 1926 roku grupa zapaleńców, a byli to: Janik, Knez, Duda, Piwowarczyk, Kuśmierczyk, Stefańczyk, Tomczyk, Gąszcz, Sipika, Kuleta, Jakubowski i Gołacki utworzyła jednostkę straży pożarnej. Po zaakceptowaniu przez ówczesne władze i spełnieniu wszystkich wymogów w dniu 28 maja 1926 r. decyzją Wojewody Kieleckiego wpisano do rejestru stowarzyszeń i związków stowarzyszenie pod nazwą Towarzystwo Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziebałtowie, w gminie Końskie, w powiecie koneckim. Datę tą przyjęto za dzień powstania jednostki.

Mimo okrucieństw jakich doznało nasze społeczeństwo w czasie wojny 1939-1945 jednostka nie przerwała swojej działalności, choć została ona znacznie ograniczona.

Kiedy przyszła upragniona wolność strażacy włączyli się do odbudowy kraju ze zniszczeń wojennych. W latach 1953-1956 wybudowano nową strażnicę. Pieniądze na budowę pozyskano ze zbiorów wśród mieszkańców oraz z organizowanych zabaw i loterii fantowych. W 1975 r. z Powiatowej Komendy otrzymano samochód STAR 26 Gm8. W 1979 r. otrzymano nowy samochód Żuk GLm8 oraz inny sprzęt. W 1988 r. przy pomocy Komendy Rejonowej Straży Pożarnej i Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń rozpoczęto modernizację strażnicy polegającą na dobudowie do istniejącego budynku garażu oraz sali na piętrze.

Od 1991 r. jednostka przeszła na tzw. „garnuszek gminny” – jej utrzymanie spoczęło na samorządach gminnych. 22 września 1992 r. w 65 rocznicę swego powstania jednostka otrzymała sztandar ufundowany przez miejscowe społeczeństwo. W 1994 r. z Urzędu Miasta i Gminy Końskie otrzymano samochód STAR 244 GBA 2,5/16, który był eksploatowany do 2011 roku. Oprócz działań ratowniczo – gaśniczych jednostka bierze aktywny udział w życiu miejscowego społeczeństwa, gminy i powiatu. Bez udziału strażaków nie byłoby uroczystości państwowych lokalnych i kościelnych. Również wszelkie inwestycje na wsi naznaczone są udziałem strażaków. Należy tu wymienić chociażby budowę szkoły, budowę kościoła, remonty dróg, budowę wodociągów, zbiorników przeciwpożarowych i innych. Prowadzone były pogadanki na zebraniach wiejskich w szkołach i przeprowadzane kontrole stanu bezpieczeństwa w indywidualnych gospodarstwach rolnych.

W 1999 r. druhowie postanowili podjąć działania w celu budowy nowej strażnicy bądź modernizacji istniejącej. Ówczesne władze przychyliły się do tej prośby. Tego samego roku sporządzono dokumentację. Ze względu na brak środków finansowych prac modernizacyjnych nie rozpoczęto. Prace te ruszyły dopiero w 2002 r.

W 2007 roku jednostka OSP była współorganizatorem obchodów Dni Dziebałtowa. Dzięki staraniom OSP oraz wsparciu Burmistrza Krzysztofa Obratańskiego i Jerzego Rąbalskiego, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i wicepremiera RP śp. Przemysława Gosiewskiego dnia 7 września 2007 r. zapadła decyzja Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej o włączeniu OSP w Dziebałtowie do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Z tej okazji w dniu 13 października 2007 r. w budynku OSP odbyła się uroczystość związana z włączeniem OSP Dziebałtów do KSRG.

Dzięki staraniom władz gminnych Burmistrzów Krzysztofa Obratańskiego i Michała Cichockiego oraz Jerzego Rąbalskiego i Krzysztofa Jasińskiego udało się spełnić nasze wieloletnie marzenia którymi było pozyskanie nowego samochodu ratowniczo gaśniczego.

W 2011 r. na uroczystości 85-lecia założenia jednostki przekazany został wóz bojowy marki Mercedes Benz ATEGO 1329 AF. Otrzymaliśmy również nowy sztandar i została poświęcona figurka św. Floriana.

Medale i Odznaczenia

Podczas uroczystego apelu najbardziej zasłużeni druhowie oraz przyjaciele jednostki otrzymali medale i odznaczenia.
Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza: Fidor Paweł, Jakubowski Stanisław.
Złoty Medal „Za zasługi dla Pożarnictwa”: Kuleta Jan Marek.
Srebrny Medal „Za zasługi dla Pożarnictwa”: Gąszcz Łukasz, Jakubowski Mariusz, Nowak Piotr, Pilarski Stanisław.
Brązowy Medal „Za zasługi dla Pożarnictwa”: Jakubowski Bogdan, Gąszcz Andrzej, Gąszcz Piotr, Kołba Karol, Kuleta Rafał, Lorenc Mirosław.
Odznaka „Strażak Wzorowy”: Krawiec Zbigniew, Nowak Piotr, Pękacz Kamil, Sipika Łukasz, Stępień Mateusz, Wąsik Artur.
Wręczono również odznaki dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej oraz dyplomy i grawertony z podziękowaniami.

Facebook
.
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support