Gmina Końskie zrealizowała etap konsultacji społecznych dla „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego sołectwo Nieświń”.

baner

Konsultacje te są częścią projektu „Wspólny plan” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.19 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (nr POWR.02.19-00-00-KP20/18), wdrażanego przez Fundację Wise Europa – Fundację Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich i Fundacje Stabilo. Na realizacje planu konsultacji Gmina Końskie uzyskała grant w wysokości 26 330 zł oraz wsparcie eksperckie na każdym etapie realizacji projektu.

Etap konsultacji społecznych obejmował: spotkanie hybrydowe z mieszkańcami w Miejsko-Gminnym Domu Kultury w Końskich w dniu 15 września b.r.(spotkanie na sali, poprzez aplikację GoogleMeet i transmisję YouTube), organizację konsultacji w Zespole Placówek Oświatowych w Nieświniu w dniu 29 września b.r. oraz organizację punktu konsultacyjnego z dyżurem pracowników Wydziału Urbanistyki, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UMiG Końskie.

Spotkanie z mieszkańcami zostało zarejestrowane i jest dostępne pod adresem YouTube Gminy Końskie https://www.youtube.com/watch?v=qR7tSy1K_2s

W konsultacjach wzięło udział ogółem 61 osób (w tym: 32 podczas spotkania hybrydowego, 25 w punkcie w Nieświniu, 4 w punkcie w UMiG Końskie).

Uczestnicy zostali zapoznani z procedurą konsultowania i przyjmowania MPZP, mieli możliwość zadawania pytań oraz składania opinii odnośnie konkretnych zapisów planu. Złożonych zostało 20 opinii na formularzach i przez email, w tym 1 wniosek podpisany przez 77 osób oraz 11 opinii poprzez narzędzie internetowe kMAP www.kmap.pl. (udostępnione przez Grantodawcę). Opinie zebrane podczas konsultacji MPZP dla sołectwa Nieświń dotyczyły głównie przeznaczenia konkretnych terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Wniosek zbiorowy dotyczył sprzeciwu wobec lokalizacji na terenie sołectwa masztu telefonii komórkowej. Ponadto mieszkańcy zgłaszali uwagi co do: przeznaczenia działek na drogi dojazdowe do obiektów i miejsc ogólnodostępnych (np. altany rekreacyjnej), zasadności wyłączenia części ul. Koneckiej z przeznaczenia pod zabudowę mieszkaniową,możliwości rozwoju farm fotowoltaicznych na terenie sołectwa oraz niezgodnego ze stanem faktycznym oznaczenia przeznaczenia działek.

W ramach grantu finansowego otrzymanego na realizację IPK możliwe było dokonanie zakupów sprzętów, usług, które po zakończeniu konsultacji będą wykorzystywane w pracy UMiG Końskie, w tym do przeprowadzania innych konsultacji społecznych.Dokonane zakupy sprzętu to m.in.: 2 laptopy z oprogramowaniem, drukarka formatu A3, projektor, ekran, ekspres do kawy. Ponadto wyprodukowany został roll-up z uniwersalnym nadrukiem dotyczącym konsultacji społecznych i gadżety tj.: torby ekologiczne i długopisy. Grantodawca przewidział również wynagrodzenie dla Zespołu, który organizował wszystkie etapy konsultacji społecznych, uczestniczył w szkoleniach organizowanych przez Fundację oraz korzystał ze wsparcia i doświadczenia Opiekunów projektu – ekspertów na wszystkich etapach przygotowania, realizacji oraz rozliczenia IPK. Zdobytą wiedzę i umiejętności Zespół będzie wykorzystywał w bieżącej pracy, organizacji konsultacji społecznych dla innych dokumentów planistycznych oraz działań i inwestycji gminnych.

 

Facebook
.
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support