Uprzejmie informuję, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.- Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566), z dniem 1 stycznia 2018 r. wprowadzono nowe opłaty za usługi wodne wynikające z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 (tj. 35 arów) robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70 % powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej (art. 269 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo wodne).

Podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne otrzymają od Burmistrza Miasta i Gminy Końskie informację o wysokości opłat zawierającej także sposób obliczenia opłaty. Przepisy dają możliwość podmiotowi zobowiązanemu do złożenia reklamacji, jeśli nie będzie się zgadzał z wysokością opłaty.

Dochód z opłat w 90 % będzie stanowił wpływy budżetu państwa, a w 10 % budżetu gminy.

Rozpoznanie skali nałożonego obowiązku wymaga przeprowadzenia analiz przestrzennych, rozwiązania wątpliwości prawnych, ustalenia kręgu osób i podmiotów zobowiązanych, zebrania danych do sporządzenia i wysyłki informacji o wysokości opłaty. Przewidujemy, że osoby zobowiązane do wniesienia opłat zostaną o tym powiadomione do końca kwietnia br.

W przypadku dużej liczby osób zobowiązanych, braku wyjaśnienia wątpliwości interpretacyjnych, termin przekazania informacji może ulec zmianie.

Zgodnie z art. 270 ust. 7 ww. ustawy wysokość opłaty za usługę wodną zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jak powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej.

W związku z powyższym proszę podmioty obowiązane do ponoszenia powyższej opłaty o dokonanie w terminie do 30 kwietnia 2018 r. zgłoszenia zawierającego następujące informacje:
1) całkowita powierzchnia nieruchomości (m2),
2) powierzchnia zabudowy, w skład której wchodzą: zabudowa, magazyny, inne obiekty budowlane, a także parkingi, chodniki i inne szczelne powierzchnie wchodzące w skład nieruchomości (m2),
3) powierzchnia biologicznie czynna tj. tereny zielone (m2),
4) powierzchnia urządzeń retencyjnych np. zbiorników retencyjnych (m2).

Niniejszą Informację w formie oświadczenia należy przekazać do Urzędu Miasta i Gminy w Końskich (sekretariat pokój nr 24). Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie Pan Zbigniew Skowron, tel. 41 372-32-49 wew. 203, e-mail: zskowron@umkonskie.pl.

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie
 /-/ Krzysztof Obratański

Do pobrania:

Facebook
.
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support