W dniu 29 października 2020 roku pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Końskich Sp. z o.o. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn.: Modernizacja linii przerobu odpadów w hali wielofunkcyjnej Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Końskich”.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. „Dziedzictwo naturalne i kulturowe”, Działanie 4.2. „Gospodarka odpadami”.

 

Celem projektu są kompleksowe działania skierowane na poprawę gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym zwiększenie udziału odpadów zbieranych selektywnie, zmniejszanie ilości odpadów przekazywanych do składowania i zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska.

 

W ramach niniejszego projektu do realizacji przewidziano:

  • modernizację istniejącej linii segregacji odpadów, polegającą na dostawieniu dodatkowej nitki przenośników, co umożliwi przeróbkę jednocześnie odpadów segregowanych i niesegregowanych.
  • zakup koparki przeładunkowej z chwytakiem, przekazującej odpad do dalszego zagospodarowania.
  • kampanię edukacyjno-informacyjną, obejmująca tematykę związaną z selektywną zbiórką odpadów oraz ponownym ich zagospodarowaniem i wykorzystaniem.

 

Okres realizacji projektu: 02.11.2020 r. – 30.09.2021 r.

Zgodnie z zawartą Umową nr RPSW.04.02.00-26-0005/19-00 o dofinansowanie projektu:

– całkowity koszt projektu wynosi: 1946 475, 00 zł

– dofinansowanie z UE wynosi: 1 337 212,50 zł

 

Beneficjent:
Przedsiębiorstwo Gospodarki  Komunalnej w Końskich Sp. z o.o.
Spacerowa 145, 26-200 Końskie

 

Facebook
.
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support