Muzeum Regionalne PTTK w Końskich oraz Komisja Opieki nad Zabytkami, działająca przy koneckim oddziale PTTK, we współpracy z Urzędem Miasta i Gminy w Końskich zorganizowali konferencję naukową poświęconą postaci marszałka Sejmu Wielkiego, współtwórcy Konstytucji 3 Maja Stanisława Małachowskiego.

Wydarzenie to odbyło się w gościnnych progach Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości i było sfinansowane ze środków Gminy Końskie. Wzięło w nim udział 81 osób.

Główne obrady poprzedził spacer z przewodnikiem po Parku im. Małachowskich w Końskich, który prowadził Krzysztof Wiatr oraz Forum Instruktorów Krajoznawstwa Województwa Świętokrzyskiego na którym wręczono uprawnienia instruktora krajoznawstwa regionu.Wśród gości konferencji znaleźli się między innymi sprawujący honorowy patronat nad wydarzeniem: Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski i Burmistrz Miasta i Gminy Końskie Krzysztof Obratański. Obecny był też Starosta Konecki Grzegorz Piec oraz zastępca burmistrza Krzysztof Jasiński.Konferencję swoim patronatem objęli także:Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz oraz prezes Zarządu Głównego PTTK Jerzy Kapłon.

Przed rozpoczęciem części merytorycznej dokonano prezentacji tzw. znaczków personalizowanych z portretami Stanisława Małachowskiego wydanych przez Pocztę Polską na zlecenie Muzeum Regionalnego PTTK oraz dokonano nagrodzenia laureatów konkursu plastycznego na projekt kartki pocztowej pt. „Wspomnienia z wakacji”. W kategorii projekt pocztówki zwyciężyła praca Antoniny Kabały z SP 2 Końskie. Drugie miejsca zajęła Hanna Grzybek z SP Białaczów, a trzecie Alicja Górska i Alicja Owsińska. W kategorii kartka korespondencyjna pierwsze miejsce zajęła Nina Kania, drugie Jakub Chrząszcz i Maja Antosik, a trzecie Filip Chrząszcz i Oliwia Kapecka.

Spotkanie było także okazją do wyróżnienia osób zaangażowanych w działalność muzealna i zabezpieczenie zbiorów Muzeum Regionalnego PTTK w Końskich. Medale „Za pomoc i współpracę” otrzymało 6 osób: Ada Dębowska, Marzenna Kwietniewska-Cisak, Stanisław Cisak, Mirosław Gryglicki, Stanisław Nowak i Tadeusz Śliwak,

Wygłoszono 11 referatów. Za sprawą niezwykle ciekawych wystąpień udało się przybliżyć postać urodzonego w Końskich marszałka, ukazać wiele wątków z jego życia prywatnego oraz działalności publicznej i gospodarczej. Nie zabrakło rozbieżnych głosów związanych z jego rodziną na tle złożonej historii Polski przełomu XVIII i XIX wieku. przedstawionych między innymi przez prof. Adama Dobrońskiego. Z kolei prof. Jerzy Piwek podarował na rzecz muzeum jeden z pierwszych polskich pieniędzy papierowych – tzw. Bilet Kassy Białaczowskiej o nominale 10 groszy wyemitowany przez Stanisława Małachowskiego.

Uczestnicy konferencji poruszeni postępującą destrukcją zespołu pałacowo – parkowego Małachowskiego w Białaczowie wystosowali apel do władz samorządowych i państwowych oraz organów ochrony zabytków o podjęcie niezwłocznych działań zmierzających do ratowania tego zabytku.

Obrady prowadził prezes Oddziału PTTK w Końskich Wojciech Pasek, a nad ich częścią merytoryczną czuwali: dr hab. Krzysztof Łyskawa i dr Stanisław Nowak.

Wszyscy uczestnicy zgromadzenia otrzymali pamiątkowe medale z wizerunkiem Stanisława Małachowskiego, okazjonalne pocztówki i mogli skorzystać z pieczęci okolicznościowej. Pokłosiem konferencji będzie publikacja książkowa zawierająca treści wystąpień oraz relację z przebiegu tego wydarzenia.

Tematyka wygłoszonych referatów:

prof. dr hab. Zbigniew Wójcik, – Instytut Historii Nauki PAN w Warszawie – Zarys życia i działalności publicznej Stanisława Nałęcz Małachowskiego

prof. dr hab. Jerzy Piwek – Gospodarka Białaczowa za czasów St. Małachowskiego

dr Wioletta Pacholarz- Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie – W rodzinie Nałęczów. Dzieje życia Stanisława Małachowskiego

dr Jarosław Przybytniowski- Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach – Działalność gospodarcza Stanisława Małachowskiego w dobrach rodzinnych

dr Stanisław Nowak, Radosław Nowak – Izba Gospodarcza Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka w Warszawie -Ród Małachowskich w służbie publicznej. Rola Stanisława Bartłomieja Małachowskiego

dr hab. Adam Śliwiński, prof. SGH -Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Agnieszka Wojcierowska-Izba Gospodarcza Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka w Warszawie, regionalista-Stanisław Małachowski – człowiek oświecenia

prof. dr hab. Irena Jędrzejczyk – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białej – Ewolucja walki z wykluczeniem społecznym. Znaczenie myśli społecznej marszałka Stanisława Małachowskiego

dr hab. Tadeusz Winkler Drews, prof. UW – Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, Jakub Dajczer regionalista -Stanisław Małachowski wśród współtwórców polskiego rynku finansowego, w tym rynku papierów wartościowych

dr hab. Krzysztof Łyskawa – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – Stanisław Małachowski jako wyznawca i praktyk fizjokratycznej idei oświeceniowej, a współczesne europejskie trendy rozwoju gospodarki rolnej

dr hab. Adam Dobroński, prof. senior UwB- Uniwersytet w Białymstoku – Kontrowersje towarzyszące osobie marszałka Stanisława Małachowskiego

Wojciech Pasek – Muzeum Regionalne PTTK w Końskich – Ślady pamięci Stanisława Małachowskiego

Facebook
.
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support