Szanowni Mieszkańcy,

zgodnie z obwieszczeniem z dnia 21 marca br. rozpoczynamy konsultacje projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Końskie na lata 2023-2030.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od 28 marca do 27 kwietnia 2023 r. w następujących formach:
• 3 spotkaniach, na których będzie można zapoznać się z głównymi elementami proponowanego programu, zgłosić pytania i przedyskutować treść dokumentu, a także zaprezentować własne pomysły i postulaty:
– spacer studyjny połączony z debatą w dniu 12 kwietnia 2023 r. (środa) – spacer rozpocznie się o godz. 16.00 na Placu Kościuszki i zakończy o godz. 17.25 pod Miejsko-Gminnym Domem Kultury, ul. Partyzantów 9, natomiast debata rozpocznie się o godz. 17.30 w Miejsko-Gminnym Domu Kultury,
– spotkanie w formule on-line na platformie ZOOM w dniu 17 kwietnia 2023 r. (poniedziałek) o godz. 18.00. Wszyscy chętni do udziału w spotkaniu proszeni są o zgłoszenie się drogą elektroniczną na adres e-mail: abatorowska@umkonskie.pl do 17 kwietnia 2023 r. do godz. 9.00 – zwrotnie otrzymają informacje techniczne dotyczące sposobu dołączenia do warsztatów,
– otwarte spotkanie konsultacyjne z interesariuszami rewitalizacji w dniu 18 kwietnia 2023 r. (wtorek) o godz. 17.00 w Miejsko-Gminnym Domu Kultury, ul. Partyzantów 9.
zbieraniu uwag w wersji elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego (do pobrania od 28 marca 2023 roku ze strony Biuletynu Informacji Publicznej lub ze strony internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Końskich z zakładki „Strefa Obywatela – Program Rewitalizacji”) – wypełnione formularze należy przesyłać na adres e-mail: abatorowska@umkonskie.pl
zbieraniu uwag w wersji papierowej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego (do pobrania od 28 marca 2023 roku ze strony Biuletynu Informacji Publicznej lub ze strony internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Końskich z zakładki „Strefa Obywatela – Program Rewitalizacji” lub do pobrania w pokoju nr 19 (zachodnie skrzydło pałacowe w godzinach 7.30-15.30)– wypełnione formularze należy dostarczyć do pokoju wskazanego powyżej.

Nie będą rozpatrywane uwagi:
• z datą wpływu przed dniem 28 marca 2023 r. i po dniu 27 kwietnia 2023 r.
• przesłane w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym.

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie
/-/ Krzysztof Obratański

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1):
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy w Końskich reprezentowany przez Burmistrza Miasta i Gminy Końskie, ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie.
2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z prowadzonymi konsultacjami społecznymi Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Końskie.
3) Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się skontaktować za pośrednictwem adresu email: iod@umkonskie.pl
4) Podanie danych osobowych w ww. celu jest wymogiem ustawowym (obowiązek podania danych osobowych).
5) Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz okres wynikający z przepisów prawa.
6) Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz w celu realizacji zadań, o których mowa w pkt. 2
7) Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Urząd Miasta i Gminy w Końskich posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
8) Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Urząd Miasta i Gminy w Końskich ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Facebook
.
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support