Mikroprojekt „Internet i Ja”

  NOWA ERA KOMPUTERA – poprawa umiejętności korzystania z Internetu, e-usług Mikroprojekt: „INTERNET I JA”   Projekt finansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.   Zgodnie z umową o powierzenie grantu nr 21/NEK/POPC/2018 … Czytaj dalej Mikroprojekt „Internet i Ja”