W ramach poprawy mobilności miejskiej Gmina Końskie zaplanowała realizację szeregu zadań mających na celu polepszenie systemu komunikacyjnego na terenie miasta i gminy Końskie. Z uwagi na brak dworca autobusowego na terenie miasta zrealizowana zostanie budowa centrum przesiadkowego przy ul. Wojska Polskiego pełniącego funkcję węzła przesiadkowego.

tym celu zrealizowana została przebudowa ul. Wojska Polskiego wraz z budową nowych miejsc postojowych, przebudowa przyległych skrzyżowań na mniej kolizyjne oraz realizowana jest budowa ul. Mostowej. Jej budowa na odcinku od ul. Lipowej Armii Krajowej umożliwiła połączenie centrum miasta, w tym planowanego centrum przesiadkowego z układem komunikacyjnym znajdującym się po wschodniej stronie gminy. Ponadto budowa drogi ul. Mostowej skróci czas dojazdu i zmniejszy natężenie ruchu centrum miasta. Aby realizacja projektu była jak najbardziej przyjazna użytkownikom, mieszkańcom gminy dla których realizowany jest projekt założono w celach projektu modernizację istniejącej bazy przystankowej poprzez jej doposażenie w nowe wiaty przystankowe wyposażone w niezbędne urządzenia. Żeby projekt funkcjonalnie był jak najbardziej kompletny zakłada on również zakup taboru, busów, o napędzie niskoemisyjnym, które wg założeń kursować będą na trasach łączących najważniejsze pod względem natężenia ruchu i potrzeb miejsca na mapie gminy. Wyznaczone linie komunikacyjne łączyć będą również miejscowości gdzie dotychczas nie odbywa się zorganizowana komunikacja autobusowa.

Projektu pn. Zintegrowane centrum przesiadkowe na terenie Gminy Końskie został uznany jako ważny element poprawiający komunikację miejską oraz przez swoje główne cele zmniejszający emisję CO2. Działania Gminy Końskie uzyskały wsparcie w postaci dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 3 „Efektywna i zielona energia” do Działania 3.4 „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej”.

Wartość całkowita zadania jak i koszty kwalifikowalne zgodnie z pre-umową wynoszą 8 269 133,98 PLN. Dofinansowanie 85% stanowi kwotę 7 028 763,88 PLN, koszty własne 1 240 370,10 PLN.

Facebook
.
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support