OGŁOSZENIE
 
Burmistrz Miasta i Gminy Końskie
 
ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Końskich na lata 2024-2027

1.    W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2023 poz. 571t.j.) prowadzące działalność statutową w sferze zadań publicznych objętych Programem, odpowiednio do terytorialnego zasięgu działania Gminy Końskie.
2.    Konsultacje odbędą się w okresie od dnia8listopada 2023r. do dnia 22listopada 2023r.
3.    Konsultacje będą przeprowadzane w formie przyjmowania uwag i wniosków na piśmie z wykorzystaniem formularza, który będzie dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Końskich: www.umkonskie.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej: www.umkonskie.bipgmina.pl(w zakładce: ogłoszenia i informacje – współpraca z organizacjami pozarządowymi)oraz na stronie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich: www.mgops.konskie@op.pl
4.    Wypełnione formularze można składać:
a) w skrzynce podawczej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich, ul. Armii Krajowej 22
b) drogą korespondencyjną na adres: Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich, ul. Armii Krajowej 22, 26-200 Końskie
c) drogą elektroniczną na adres: mgops.konskie@op.pl, w terminie określonym w pkt. 2 (decyduje data wpływu formularza).
Formularze złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
5.    Szczegółowe informacje na temat konsultacji można uzyskać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy     Społecznej w Końskich, tel. (041) 372-79-20.

 

Facebook
.
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support