OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie

na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku z Zarządzeniem Nr 113/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie ustalenia składu i zasad powoływania członków Koneckiej Rady Sportu oraz ustalenia regulaminu jej działania oraz Zarządzeniem nr 243/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie w sprawie odwołania członka Koneckiej Rady Sportu

ogłasza nabór kandydatów na członka Koneckiej Rady Sportu

Kandydatów mogą zgłaszać organizacje i instytucje realizujące zadania w zakresie kultury fizycznej, działające na terenie Gminy Końskie.

Kandydatów można zgłaszać w formie pisemnej, na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich, ul. Partyzantów 1 (pok. nr 24), drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy w Końskich, ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie lub drogą elektroniczną na adres: edukacja@umkonskie.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04 września 2020 r. (decyduje data wpływu zgłoszenia do Urzędu).

Formularze, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie powoła w skład Koneckiej Rady Sportu osobę wybraną spośród zgłoszonych w trakcie niniejszego naboru kandydatów.

Udział w pracach Koneckiej Rady Sportu jest nieodpłatny.

Szczegółowe informacje na temat naboru kandydatów oraz formularze zgłoszeniowe można uzyskać w Wydziale Edukacji tel. (041) 372-32-49 wew. 119 lub w wersji elektronicznej na stronie www.umkonskie.pl lub www.umkonskie.bipgmina.pl(w zakładce: ogłoszenia i informacje – współpraca z organizacjami pozarządowymi).

 

Burmistrz Miasta i Gminy
Krzysztof Obratański

Facebook
.
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support