Dzięki staraniom władz Samorządowych Miasta i Gminy Końskie mieszkańcy mogą zapoznać się z jakością powietrza w naszym mieście.

Umożliwi to mobilna stacja monitoringu zanieczyszczeń powietrza, która umieszczona jest na terenie Przedszkola nr 5 w Końskich.

Obecnie na stacji mierzone są automatycznie 3 zanieczyszczenia: dwutlenek siarki – SO2, Ozonu i tlenku węgla – CO i aby przejrzeć wyniki wystarczy kliknąć odpowiednie zanieczyszczenie. Kolor kropki pokazuje czy jakość powietrza w zakresie danego zanieczyszczenia jest dobra czy zła. Natomiast kliknięcie na kropkę na mapie w Końskich otwiera wykresy z danymi, które można też zobrazować w tabeli i skopiować. Te trzy zanieczyszczenia mierzone są automatycznie co oznacza, ze wyniki co godzinę trafiają na stronę jako dane 1-godzinne.

Wszystkie wyniki pomiarów uzyskiwane przy użyciu stacji są ogólnodostępne dla mieszkańców poprzez publikowanie ich na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach oraz portalu jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, pod adresami:
http://smjp.kielce.pios.gov.pl/?par=1 oraz http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current

Stacja monitoringu, należąca do WIOŚ w Kielcach, funkcjonuje w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska i w roku 2018 realizowała będzie roczny cykl pomiarów w mieście Końskie.


Aktualizacja 2018-03-01

Informacja o wynikach zanieczyszczeń powietrza ze stacji mobilnej WIOŚ w Kielcach zlokalizowanej w 2018 roku na terenie miasta Końskie

Zgodnie z obowiązującym „Programem Państwowego Monitoringu Środowiska województwa świętokrzyskiego na lata 2016-2020” oraz Aneksami do Programu, mobilna stacja monitoringu powietrza Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach w 2018 roku zlokalizowana została w Końskich na terenie Przedszkola nr 5 przy ul. Ks. Józefa Granata 8.

Obecnie na stacji automatycznie mierzone są 3 zanieczyszczenia: dwutlenek siarki (SO2), ozon (O3) i tlenek węgla (CO).
Pomiar automatyczny oznacza, że wyniki co godzinę trafiają na stronę jako dane 1-godzinne.
Od lipca b.r. WIOŚ w Kielcach planuje uruchomić na stacji również automatyczny pomiar pyłu zawieszonego PM10.

Ponadto na stacji w sposób manualny mierzone są 3 kolejne zanieczyszczenia: pył zawieszony PM10, pył zawieszony PM2,5 oraz benzo(a)piren (B(a)P).
Pomiar manualny polega na pobieraniu dobowych prób na stacji, a następnie na przewiezieniu i oznaczaniu zanieczyszczeń w Laboratorium WIOŚ w Kielcach, zgodnie z metodykami referencyjnymi. Wyniki pomiarów manualnych dostępne są na stronie Inspektoratu jako dane 24-godzinne. W przypadku pyłów publikowane są one w terminie do 15 dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc kalendarzowy, a w przypadku B(a)P do 60 dni od końca miesiąca, w którym pobierano próby.

Jak wyszukiwać wyniki pomiarów ze stacji mobilnej w Końskich?
1. Automatyczne pomiary dwutlenku siarki znajdziecie  Państwo pod adresem: http://smjp.kielce.pios.gov.pl/?par=1
2. Automatyczne pomiary ozonu znajdziecie  Państwo pod adresem: http://smjp.kielce.pios.gov.pl/?par=7
3. Automatyczne pomiary tlenku węgla znajdziecie  Państwo pod adresem: http://smjp.kielce.pios.gov.pl/?par=6&l=
We wszystkich trzech przypadkach należy kliknąć na punkt znajdujący się na mapie w lokalizacji Końskie, aby wyświetlić dane na wykresach, które można tez zobrazować w tabeli i skopiować.
4. Manualne pomiary pyłów PM10, PM2,5 i benzo(a)pirenu znajdziecie Państwo na stronie:
http://smjp.kielce.pios.gov.pl/index.php?page=analiza-pomiarow&t=3 .
A
by wyświetlić dane należy wskazać:
– daty „od dnia… do dnia…” (należy tu pamiętać, że wyniki dostępne są z opóźnieniem wynikającym z metodyki pomiarowej, a przedział wskazanego czasu nie może wykraczać poza 1 miesiąc);
– rodzaj średniej (w przypadku pomiarów manualnych należy wybrać „24 godzinna”);
– prezentacja danych (do wyboru: na wykresach lub w tabeli);
– stacje (w przypadku Końskich należy kliknąć na stację „M23. Mobilna Końskie” i przenieść przy użyciu „>” na prawą stronę);
– parametry (w przypadku Końskich należy kliknąć: „Pył zawieszony PM10” i/lub „Pył zawieszony PM2,5” i/lub „benzo(a)piren” i przenieść przy użyciu „>” na prawą stronę).
Wybór zatwierdzamy przyciskiem „Prezentuj dane”.

Ponadto wszystkie wyniki pomiarów uzyskane na stacjach Państwowego Monitoringu Środowiska z woj. świętokrzyskiego oraz z całej Polski  można wyszukiwać i pobierać przy użyciu Portalu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska „Jakość powietrza w Polsce”:
http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current . Tu obowiązuje ta sama zasada, że wyniki z pomiarów automatycznych publikowane są co godzinę jako dane 1-godzinne, a z pomiarów manualnych jako dane 24-godzinne z odpowiednim opóźnieniem wynikającym z metodyki pomiaru.

W przypadku niejasności odnośnie publikowanych wyników prosimy o kontakt z WIOŚ w Kielcach pod numerem telefonu 41 342-11-42.

Facebook
.
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support