Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” obejmuje swym obszarem 9 gmin : Końskie, Gowarczów, Stąporków, Ruda Maleniecka, Smyków, Żarnów, Paradyż, Białaczów, Bliżyn.

Wraz zatwierdzeniem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pojawiły się dalsze możliwości na rozwój obszarów wiejskich gmin wchodzących w skład „LGD–U ŹRÓDEŁ” w ramach inicjatywy LEADER. Po opracowaniu i pozytywnej ocenie Lokalnej Strategii Rozwoju, Stowarzyszenie pozyskało środki w łącznej wysokości 8,5 mln zł na jej realizację. Oznacza to, że podmioty i mieszkańcy obszaru LGD będą mogli otrzymać wsparcie na realizację projektów związanych głównie z: rozwojem przedsiębiorczości, rozwojem infrastruktury i wsparciem aktywności mieszkańców.
„Stworzenie możliwości rozwoju przedsiębiorczości” na obszarze LGD – U ŹRÓDEŁ to cel główny zapisany w strategii, natomiast z niego wynikają dwa cele szczegółowe tj. „Piekielny szlak” produktem turystycznym obszaru ora z „Wsparcie przedsiębiorczości i aktywności mieszkańców.” W ramach tych celów możliwe będzie uzyskanie dofinansowania dla osób fizycznych chcących założyć własną działalność gospodarczą. Na ten cel przeznaczono 2.000.000,00zł., w tym:
na podejmowanie działalności dla osób do 29 roku życia – 560.000,00 zł., oraz na podjęcie działalności w sektorze turystycznym 480.000,00 zł. Natomiast kwota przewidziana na rozwój działalności gospodarczej to2.500.000,00zł., w tym 500.000,00 zł.  na działalność związaną z tworzeniem lub rozwojem atrakcyjnych produktów turystycznych w sektorze turystycznym.

Ważnym aspektem jest również, rozwój infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturowej na obszarach wiejskich. „LGD – U ŹRÓDEŁ”, na ten cel przewidziano środki finansowe w łącznej wysokości 2.700.000,00 zł. W tym celu także m.in. osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, stowarzyszenia, fundacje mogą uzyskać dofinansowanie w ramach grantów, dla przedsięwzięć takich jak: wydarzenia, szkolenia, konferencje, działania edukacyjne, itp. Łączna pula środków przeznaczona na te działania to 1.150.000,00 zł.

Wsparcie na realizację projektów będzie można uzyskać biorąc udział w konkursach – lokalna grupa działania będzie  ogłaszać nabory wniosków w ramach poszczególnych kategorii.

Zapraszamy do kontaktu ze Stowarzyszeniem „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” w siedzibie w Modliszewicach przy ul. Piotrkowskiej 30, telefonicznie pod numerem telefonu 41 375 95 33 lub e- mailowo:uzrodel@uzrodel.pl oraz do śledzenia strony internetowej www.uzrodel.pl i profilu Stowarzyszenia na Facebooku.

Prezes Zarządu
Anna Leżańska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Artykuł opracowany przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Artykuł współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020”.
Facebook
.
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support