Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2017 r.  poz. 1875 z późn. zm. /

zwołuję

na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Końskie nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej
w Końskich, która odbędzie się w dniu 29 stycznia 2018 r. o godzinie 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Końskich, ul. Partyzantów 1.

Porządek obrad zgodnie z wnioskiem Burmistrza Miasta i Gminy Końskie:

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2018-2027,
b) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2018 r.,
c) zmieniającej uchwałę Nr XXIV/230/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Wjazdowej, Warszawskiej, Wojska Polskiego, Lipowej, 1 Maja, Mieszka I, Iwo Odrowąża i Spółdzielczej
d) w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w publicznym przedszkolu lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola oraz inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone przez Gminę Końskie,
e) w sprawie ustalenia trybu udzielenia i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego,
f) w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Miasta i Gminy Końskie inwestycji realizowanych w ramach programu ograniczenia niskiej emisji dla Miasta i Gminy Końskie.
4. Zakończenie obrad.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
Lidia Wiśniewska

Facebook
.
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support