Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2017 r.  poz. 1875 z późn. zm./

zwołuję
na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Końskie nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej
w Końskich, która odbędzie się
w dniu 27lutego2018r. o godzinie8.00
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Końskich, ul. Partyzantów 1.

Porządek obrad zgodnie z wnioskiem Burmistrza Miasta i Gminy Końskie:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2018-2027,
b) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2018 r.,
c) zmieniającej uchwałę Nr XXVII/254/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatkuod nieruchomości, zwolnień od tego podatku oraz inkasa podatków,
d) zmieniająca uchwałę Nr XXIV/233/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia29 czerwca 2016 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa,
e) w sprawie określenia zasad zwrotu poniesionych wydatków za świadczenia w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2017-2020”,
f) w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Końskie,
g) w sprawie upoważnienia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Końskich Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa energooszczędnego budynku administracyjno-socjalnego dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Końskich Sp. z o.o.” i złożenia wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego nr 3.1.6 „Poprawa jakości powietrza Część 6) Budynki użyteczności publicznej o podwyższonym standardzie energooszczędności”.
4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Końskie na temat odbudowy zbiornika wodnego w Sielpi.
5. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Zbigniew Kowalczyk

Facebook
.
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support