ZARZĄDZENIE Nr 76/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE
z dnia 16 marca 2020 r.
w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta i Gminy w Końskich

 

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 433) – zarządzam, co następuje:

§ 1.1. W okresie od 16 marca 2020 r. do odwołania, wykonywanie zadań przez Urząd Miasta i Gminy w Końskich podlega ograniczeniu poprzez wyłączenie bezpośredniej obsługi interesantów, z zastrzeżeniem § 2.

2. Obsługa interesantów odbywać się będzie telefonicznie, listownie, elektronicznie – mailowo lub przez platformę ePUAP.

§ 2.1. Urząd Stanu Cywilnego w Końskich przyjmuje interesantów w sprawach dotyczących rejestracji aktów zgonu.

2. Ceremonie zawarcia małżeństwa przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Końskich odbędą się w planowanych terminach. W ceremonii zaślubin może brać udział maksymalnie
10 osób.

3. W sprawach pilnych – wymagających osobistego stawiennictwa – interesanci będą obsługiwani po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z pracownikiem danego Wydziału.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Końskie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 marca 2020 r.

.

 

ZARZĄDZENIE Nr 82/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE
z dnia 26 marca 2020 r.

zmieniające zarządzenie Nr 76/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Koński z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta i Gminy w Końskich

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 433, 522, 531) – zarządzam, co następuje:

 

§ 1. W zarządzeniu Nr 76/2020 z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta i Gminy w Końskich §2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ceremonie zawarcia małżeństwa przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Końskich odbędą się w planowanych terminach. W ceremonii zaślubin może brać udział maksymalnie
5 osób, wliczając w to osobę udzielającą ślubu.”.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

.

Facebook
.
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support