Jakiś czas temu podpisaliśmy umowę ze Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii w zakresie działań Świętokrzysko – Podkarpackiego Klastra Energetycznego. W ten sposób gmina Końskie przystąpiła do Konsorcjum Energetycznego, który funkcjonuje w ramach w/w działania.

Członkowie Klastra funkcjonują przede wszystkim w oparciu o konkretne potrzeby energetyczne danego regionu. Sygnatariuszami umowy tworzącej Świętokrzysko – Podkarpacki Klaster Energetyczny są przedsiębiorcy, jednostki naukowe, instytucje otoczenia biznesu, jednostki samorządu terytorialnego, podmioty prowadzące działalność wytwórczą, handlową, edukacyjną, budowlaną i usługową związaną z rozwojem oraz promocją Odnawialnych Źródeł Energii, Efektywnego Wykorzystania Energii na terenie Polski Wschodniej, a w szczególności w Regionie Świętokrzyskim i Podkarpackim.

Jako członkowie klastra będziemy mogli korzystać z opracowań analiz ekologiczno-energetycznych. Jest to usługa, która obejmuje zarówno inwentaryzację zasobów eko – energetycznych, jak i analizę szans rozwoju pod kątem efektywnego wykorzystania energii odnawialnej. Tego rodzaju analizy obejmują również badania związane z gospodarką odpadami komunalnymi czy pomiary kierunków i prędkości wiatru niezbędne do budowy farm wiatrowych. Ponadto przygotowujemy się do współpracy z krajami Unii Europejskiej w celu zapoznania się z europejskimi wdrożeniami i przykładami w zakresie energetyki odnawialnej, wspieranie działań innowacyjnych poprzez poszukiwanie i pomoc w pozyskiwaniu krajowych i unijnych źródeł finansowania projektów na rzecz energetyki odnawialnej i przede wszystkim promocja członków klastra na arenie międzynarodowej. Współpraca z klastrem energetycznym zapewni rozwój lokalny poprzez podnoszenie poziomu wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat efektywnego wykorzystania energii.

Klaster lobbuje za zwiększeniem efektywnego wykorzystania energii zarówno w odniesieniu do energii konwencjonalnej, jak i odnawialnej. Wiemy, że w kraju dominuje technologia wytwarzania energii w oparciu o węgiel, ale w takim stopniu jak teraz, będzie mogła być w Polsce stosowana przez najwyżej kilkanaście lat – znaczącą rolę w tej sytuacji odgrywają przesłanki ekologiczne oraz unijne i światowe trendy. Plany Unii Europejskiej zakładają zmniejszenie zużycia energii o 20% do 2020 roku, przy jednoczesnym zwiększeniu udziału energii z odnawialnych źródeł o 15% w miejsce energii konwencjonalnej i obniżeniu o 20% poziomu emisji gazów cieplarnianych, takich jak dwutlenek węgla – CO2. Dlatego też w swoich działaniach klaster energetyczny promuje innowacje związane z tymi obszarami które wprowadzają nowoczesne technologie przyjazne środowisku naturalnemu.

Facebook
.
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support