Rok szkolny 2016/17 przyniósł zasadnicze zmiany w systemie edukacji. Był pierwszym rokiem przygotowania i wdrażania reformy oświatowej w oparciu o ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949) oraz ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949).

W wyniku wprowadzonych zmian z dniem 31.08.2017r. w Gminie Końskie zakończyły działalność:
– Gimnazjum nr 1 w Końskich z siedzibą ul. Armii Krajowej 2;
– Gimnazjum nr 2 w Końskich z siedzibą ul. Partyzantów 9;
– Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rogowie z siedzibą Rogów ul. Kozubskiego 18 b;
– Gimnazjum im. Armii Krajowej w Stadnickiej Woli z siedzibą Stadnicka Wola 55;

Uczniowie kl. II i III tych szkół od 1 września 2017 r. do czasu ukończenia gimnazjum kontynuowali naukę w klasach gimnazjalnych włączonych odpowiednio do szkół:
– Szkoły Podstawowej nr 1 im. Emilii Plater w Końskich ; ul. Armii Krajowej 2,
– Szkoły Podstawowej nr 2 im. Stanisława Staszica w Końskich; ul. Polna 6,
– Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Stadnickiej Woli; Stadnicka Wola 55,
– Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rogowie; Rogów ul.ks. Marcelego Prawicy 18 b
Stosownie do art. 117 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, (Dz. U. z 2017 r., poz. 60 z późn. zm.), z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowe sześcioletnie szkoły podstawowe stały się ośmioletnimi szkołami podstawowymi.

Z końcem roku szkolnego 2016/17 zgodnie z uchwałami ( Nr: XXXVI/358/2017; XXXVI/359/2017; XXXVI/360/2017 ) Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 czerwca 2017r. zakończyły również działalność:
– Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Modliszewicach;
– Punkt przedszkolny „Małe Przedszkole w Rogowie” w Zespole Szkół w Rogowie;
– Punkt Przedszkolny przy Zespole Szkół w Stadnickiej Woli.

Formalna likwidacja w/w punktów faktycznie przełożyła się na zastąpienie ich pełniejszą formą edukacji przedszkolnej, jaką jest przedszkole z możliwością świadczenia usług edukacyjnych do 10 godzin dziennie.

Z dniem 1 września 2017 r. na mocy uchwał (Nr: XXXVI/353/2017; XXXVI/354/2017; XXXVI/355/2017 ) Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 czerwca 2017 r. rozpoczęły działalność :
– Zespół Placówek Oświatowych w Modliszewicach Przedszkole w Modliszewicach,
– Zespół Placówek Oświatowych w Stadnickiej Woli Przedszkole w Stadnickiej Woli,
– Zespół Placówek Oświatowych w Rogowie Przedszkole w Rogowie.

Z dniem 1 września 2020 r. na mocy Uchwały Nr XXII/201/2020Rady Miejskiej w Końskich z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie utworzenia Zespołu Przedszkolnego nr 1 w Końskich przedszkola:
– Przedszkole nr 1 w Końskich z siedzibą ul. Krakowska 46 ; 26-200 Końskie ,
– Przedszkole nr 5 w Końskich z siedzibą ul. ks. Józefa Granata9; 26-200 Końskie,
zostały włączone w Zespół Przedszkolny nr 1 w Końskich.
Siedzibą Zespołu Przedszkolnego nr 1 w Końskich, jest budynek Przedszkola nr 5 w Końskich przy ulicy ks. Józefa Granata9 ( RSPO 275201).

Od 1 września 2020 r. gmina Końskie realizowała zadania oświatowe prowadząc 15 jednostek oświatowych, w skład których wchodziło 10 szkół podstawowych, 12 przedszkoli publicznych , 2 punkty przedszkolne.

W jednostkach publicznych prowadzonych przez gminę Końskie w roku szk. 2020/21 kształciło się (wg. SIO stan na 30.09.2020):
778 przedszkolaków,
2342 uczniów szkół podstawowych.

W jednostkach niepublicznych dotowanych przez gminę Końskie w roku szk. 2020/21 kształciło się (wg. SIO stan na 30.09.2020):
279 przedszkolaków,
63 uczniów szkół podstawowych.

W roku szkolnym 2021/2022 do szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Końskie uczęszczało2318uczniów w 131 oddziałach, w tym 277 uczniów klaspierwszych w 16 oddziałach oraz 432 uczniów klas ósmych w 23oddziałach.(wg. SIO stan na 30.09.2021):

Do niepublicznej Prywatnej Szkoły Podstawowej w Końskich uczęszczało 87 uczniów w 6 oddziałach.

Edukacją przedszkolną objęto:
– 746 dzieci w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Końskie ,
– 375 dzieci w 7 przedszkolach niepublicznych dotowanych przez gminę Końskie.

Z dniem 1 września 2022 r. na mocy uchwał (Nr: XLI/390/2022; XLI/391/2022)
Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28lutego 2022r. rozpoczęły działalność :
– Zespół Placówek Oświatowych w Dziebałtowie Przedszkole w Dziebałtowie,
– Zespół Placówek Oświatowych w Bedlnie Przedszkole w Bedlnie.

W roku szkolnym 2022/2023 gmina Końskie realizowała zadania oświatowe prowadząc 15 jednostek oświatowych, w skład których wchodziło: 10 szkół podstawowych, 14 przedszkoli publicznych , 2 punkty przedszkolne.

Do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Końskie uczęszczało2181uczniów w 122 oddziałach, w tym 271 uczniów klas pierwszych w 16 oddziałach oraz 358 uczniów klas ósmych w 19 oddziałach. (wg. SIO stan na 30.09.2022)

Do niepublicznej Prywatnej Szkoły Podstawowej w Końskich uczęszczało92 uczniów w 7 oddziałach, w tym 14 uczniów klasy pierwszej.

Edukacją przedszkolną objęto:
– 789 dzieci w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Końskie ,
– 355 dzieci w 7 przedszkolach niepublicznych dotowanych przez gminę Końskie.

W roku szk. 2023/2024 r. gmina Końskie realizuje zadania oświatowe prowadząc 15 jednostek oświatowych, w skład których wchodzi: 10 szkół podstawowych, 14 przedszkoli publicznych , 2 punkty przedszkolne.

Do szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Końskie uczęszcza 2083 uczniów w 119 oddziałach, w tym 284 uczniów klas pierwszych w 16 oddziałach oraz 158 uczniów klas ósmych w 10 oddziałach. (wg. SIO stan na 30.09.2023)

Do niepublicznej Prywatnej Szkoły Podstawowej w Końskich uczęszcza 98 uczniów w 8 oddziałach. (wg. SIO stan na 30.09.2023)

Edukacją przedszkolną objęto:
– 787 dzieci w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Końskie ,
– 341 dzieci w 7 przedszkolach niepublicznych dotowanych przez gminę Końskie.

 

Facebook
.
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support