227 Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 maja

Dzień Flagi

Przekazanie umowy o dofinansowanie projektu pn.: „OZE dla mieszkańców gmin SZGiM”

 

W dniu 26 kwietnia 2018 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Końskich odbyło się posiedzenie Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast, podczas którego przekazano umowę o dofinansowanie projektu pn.: „OZE dla mieszkańców gmin SZGiM”.

W spotkaniu udział wzięli: Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas, Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Agata Binkowska, Burmistrz Miasta
i Gminy Końskie Krzysztof Obratański a także przedstawiciele Starostwa Powiatowego
w Końskich, Staropolskiego Związku Gmin i Miast oraz włodarze gmin powiatu koneckiego uczestniczący w projekcie.

Wartość dofinansowania: 2 985 231,45 PLN

Całkowita wartość inwestycji: 5 817 792,48 PLN

Obchody „Miesiąca Pamięci Narodowej”

       W dniu 26 kwietnia br. Samorząd Gminy Końskie wraz z władzami powiatu koneckiego zorganizowali, w ramach obchodów „Miesiąca Pamięci Narodowej”, uroczystość poświęconą Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Kwietniowe uroczystości rozpoczęły się marszobiegiem, w którym wzięło udział ponad stu uczniów z miejskich szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Trasa marszobiegu przebiegała od Zespołu Placówek Oświatowych w Stadnickiej Woli, przez Osiedle Słoneczne i ulicę Południową z metą na Alei Katyńskiej. Tam, na uczestników marszobiegu czekali Burmistrz Miasta i Gminy Końskie Krzysztof Obratański wraz ze swoimi zastępcami Krzysztofem Jasińskim i Marcinem Zielińskim, Wicestarosta Konecki Andrzej Marek Lenart, przedstawiciele Świętokrzyskiego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koła w Końskich z Prezesem Andrzejem Kosmą, księża, dyrektorzy szkół oraz poczty sztandarowe i młodzież reprezentująca placówki oświatowe
z terenu Miasta i Gminy oraz Powiatu.

         Ksiądz Hubert Biegaj odprawił modlitwę za pomordowanych, następnie władze i zgromadzona młodzież zapalili znicze i złożyli wiązanki pod tablicami zamordowanych
w Katyniu i w innych miejscach na wschodzie Wschodzie.

        Burmistrz Krzysztof Obratański wraz z Wicestarostą Andrzejem Markiem Lenartem, zabierając głos przypomnieli o tym, jak ważna jest pamięć i patriotyzm oraz składanie hołdu poległym, a spotkanie w Alei Katyńskiej jest na to najlepszym przykładem.

Zaproszenie na nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Końskich, w dniu 30 kwietnia 2018 r.

Końskie, dnia 26.04.2018 r.

Znak:BR.0002.50.2018

Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm. /

z w o ł u j ę

na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Końskie nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej  w Końskich, która odbędzie się

w dniu 30 kwietnia 2018 r. o godzinie 8.00

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Końskich,
ul. Partyzantów 1 (pok.18)

Porządek obrad zgodnie z wnioskiem Burmistrza Miasta i Gminy Końskie:

1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2 Przyjęcie porządku obrad.

3  Rozpatrzenie projektów uchwał:

a) w sprawie uchwalenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Wjazdowej, Warszawskiej, Wojska Polskiego, Lipowej, 1 Maja, Mieszka I, Iwo Odrowąża i Spółdzielczej,

b) zmieniającej uchwałę Nr XXXIX/387/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia
13 września 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Koneckiego,

c) zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2018-2027,

d) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie
na 2018 r.,

e) w sprawie podziału Gminy Końskie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

f) w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2018 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Końskie,

g) zmieniającej uchwałę Nr XXVII/293/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia
30 kwietnia 2013 r. w sprawie programu stypendialnego Gminy Końskie,

h) zmieniającej uchwałę Nr XXXI/310/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia
30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia dopłat do cen za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych z terenu Miasta i Gminy Końskie.

4. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Kowalczyk       

Podstawa prawna do uzyskania przez radnego zwolnienia
z pracy:
art. 25 ust. 3. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875
z późn. zm.)

Dzień Ziemi w Przedszkolu Nr 2 w Końskich

Z okazji zbliżającego się Dnia Ziemi (22 kwietnia) dzieci z grupy II Przedszkola nr 2 w Końskich przygotowały teatrzyk pt. „ Przyjaciele Przyrody”, na który zaprosiły rodziców oraz przedszkolaków z grupy I i III.

(więcej…)

Konsultacje w sprawie budowy drogi gminnej

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie zaprasza na konsultacje w sprawie budowy drogi gminnej łączącej drogę woj.  728  u l. Kielecką z drogą krajową nr 42 ul. Spacerową w Końskich, które odbędą się w dniu 8.05.2018 r. (wtorek) o godz. 16:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Końskich (pok. 18 – sala konferencyjna).

Kwiecień „Miesiącem Pamięci Narodowej”

Uprzejmie informujemy, że w dniu 26 kwietnia br. (czwartek) Urząd Miasta i Gminy Końskie wspólnie z władzami Powiatu Koneckiego organizuje uroczystość w ramach obchodów „Miesiąca Pamięci Narodowej”, poświęconą Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.

Uroczystość odbędzie się zgodnie z następującym harmonogramem:

10.45 – zbiórka uczestników marszobiegu w hali sportowej Zespołu Placówek Oświatowych w Stadnickiej Woli,

11.00 – start z parkingu Zespołu Placówek Oświatowych w Stadnickiej Woli – zakończenie biegu w Alei Katyńskiej,

11.30 – modlitwa za pomordowanych,

11.45 – zapalenie zniczy i złożenie wiązanek pod tablicami zamordowanych w Katyniu
i innych pomordowanych na Wschodzie.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Miasta i Gminy Końskie.

OZE dla mieszkańców gmin SZGiM

Końskie, dn. 20.04.2018 r.

Szanowni Mieszkańcy

Staropolski Związek Gmin i Miast podpisał umowę o dofinansowanie projektu RPSW.03.01.00-26-0018/17 pn.: „OZE dla mieszkańców gmin SZGiM” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych” Osi 3 „Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Zapraszamy mieszkańców którzy złożyli deklaracje udziału w projekcie i zostali zakwalifikowania na liste podstawową do podpisania umowy wstępnej do dnia 04.05.2018 r.

Podpisywanie umów odbędzie się w siedzibach Urzędów Gmin właściwych dla miejsca zamieszkania.

Mieszkaniec po podpisaniu umowy zobowiązany jest do wpłaty zaliczki w wysokości 500 zł na nr konta bankowego SZGiM : 81 8494 0003 2001 0038 0724 0005, tytuł wpłaty: „OZE dla mieszkańców gmin SZGiM”.

Informacje nt. realizacji Projektu dostępne są w aktualnym Regulaminie i umowie wstępnej.

                                                                                                                                       Z poważaniem

                                                                                                                            Przewodniczący Zarządu

                                                                                                                                 Krzysztof Obratański

Regulamin-konkursu

Kalkulacja dla mieszkańca

Umowa wstępna z mieszkańcem

Politechnika Częstochowska nowym opiekunem Muzeum w Sielpi

            W dniu 20 kwietnia br. w pięknych okolicznościach pogodowych na terenie obiektu Muzeum Zagłębia Staropolskiego w Sielpi gościliśmy delegację ze Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Częstochowskiej w składzie: prezes Stowarzyszenia prof. dr hab. inż. Jan W. Pilarczyk, wiceprezes dr inż. Stanisław Kruszyński oraz wiceprezes Klubu Ochrony Zabytków Starego Hutnictwa Ireneusz Żabicki. Celem tej niecodziennej wizyty było podjęcie przez Stowarzyszenie współpracy merytorycznej z Gminą Końskie, dotyczącej sprawowania przez Politechnikę Częstochowską opieki nad Muzeum Zagłębia Staropolskiego w Sielpi. W myśl tego współdziałania Gmina zobowiązała się m.in. nieodpłatnie udostępniać obiekt na czas organizowania studenckich obozów naukowych i badań nad dawnymi procesami metalurgicznymi, zaś Stowarzyszenie do wykonywania prac konserwatorskich urządzeń i maszyn znajdujących się na terenie obiektu podczas w/w obozów oraz wsparcia merytorycznego dotyczącego wspomnianej placówki.

Warto nadmienić, że Gmina od ponad pół roku jest właścicielem niedziałającego Muzeum. Burmistrz Miasta i Gminy Końskie Krzysztof Obratański podkreślał wielokrotnie, jak ważne jest przywrócenie dawnej świetności tego miejsca, dlatego nasza gmina planuje jego całkowitą przebudowę i rozbudowę. Tłumaczył też, że w celu pozyskania funduszy na tę inwestycję został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na kwotę 5,7 mln złotych.

Aktu podpisania umowy partnerskiej dokonali Krzysztof Obratański oraz prof. dr hab. inż. Jan W. Pilarczyk. Wśród przybyłych gości znaleźli się również: Marcin Zieliński Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Końskie, Zbigniew Hybik Radny Rady Miejskiej w Końskich, Zbigniew Stańczyk Dyrektor Zarządu Obiektami Sportowymi i Rekreacyjnymi w Końskich, Wojciech Pasek Prezes Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Oddział Końskie, Państwo Stanisław i Marzenna Cisakowie z Komisji Opieki nad Zabytkami przy PTTK Końskie oraz sołtysi i mieszkańcy okolicznych miejscowości.

Facebook
.
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support