Do zakresu zadań Referatu Obsługi Prawnej należy:

1) reprezentowanie Gminy (Burmistrza) przed sądami, organem II instancji w postępowaniu administracyjnym, organami ścigania, innymi organami w postępowaniu, w którym bierze udział kontrahent zagraniczny,

2) świadczenie pomocy prawnej polegającej w szczególności na:
a) udzielaniu porad prawnych,
b) prowadzeniu korespondencji z sądami, organami ścigania, organami administracji publicznej, kancelariami prawnymi oraz petentami Urzędu,
c) sporządzaniu opinii prawnych,
d) sporządzaniu pism procesowych,
e) opracowywaniu projektów aktów prawnych,
f) współdziałaniu z właściwymi komórkami organizacyjnym w udzielaniu wyjaśnień
i interpretacji w zakresie obowiązujących przepisów prawa dotyczących działania Urzędu,
g) opiniowaniu opracowanych przez właściwe komórki organizacyjne projektów decyzji, postanowień innych aktów administracyjnych rodzących duże skutki finansowe,
h) opiniowaniu projektów, umów i innych czynności cywilno – prawnych,
i) opiniowaniu projektów aktów prawnych: uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza, przygotowywanych przez inne komórki organizacyjne,
j) obsłudze prawnej w zakresie windykacji lub egzekucji należności,
k) opracowywaniu pism w postępowaniu sądowym i administracyjnym,
1) udziale w posiedzeniach organów gminy,
m) analizowaniu zmian i informowaniu o zmianie w obowiązującym stanie prawnym,
n) analizowaniu obowiązującego orzecznictwa,
o) badaniu akt sądowych (sporządzaniu notatek, fotokopii itp.).

Facebook
.
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support