Referat zamówień publicznych wykonuje następujące zadania:


1. Przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych
w trybach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych na podstawie wniosków
o wszczęcie postępowania złożonych przez komórki organizacyjne Urzędu, poprzez:
a) kompletowanie i weryfikowanie materiałów źródłowych właściwych komórek organizacyjnych Urzędu stanowiących podstawę do wszczęcia postępowania,
b) uczestniczenie w pracach komisji przetargowych.

2. Udzielanie pomocy merytorycznej w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu przetargowym oraz określaniu kryteriów wyboru komórkom organizacyjnym Urzędu.

3. Prowadzenie centralnego rejestru zamówień publicznych oraz zawartych umów.

4. Opracowywanie i wdrażanie aktów normatywnych w sprawach dotyczących zamówień publicznych.

5. Udział w postępowaniach odwoławczych przed Urzędem Zamówień Publicznych.

6. Sporządzanie rocznych sprawozdań z udzielonych przez Gminę zamówień publicznych.

7. Przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w zakresie dotyczącym Urzędu na podstawie wniosków o wszczęcie postępowania złożonych do Referatu przez komórki organizacyjne Urzędu.

Facebook
.
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support