(Aktualizacja 2023-12-15)

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie informuje, że wszyscy właściciele nieruchomości na terenie miasta i gminy Końskie posiadający zbiornik bezodpływowy (szambo) lub przydomową oczyszczalnię ścieków proszeni byli o wypełnienie druku zgłoszenia i dostarczenia go do Urzędu Miasta i Gminy Końskie.

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 z późn. zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szambo) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. Wpisy do ewidencji dokonywane są na podstawie zgłoszenia właściciela lub użytkownika nieruchomości, na której zlokalizowany jest zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków.

Druki zgłoszenia dostępne są:
• w Urzędzie Miasta i Gminy w Końskich, Wydział Urbanistyki Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie, zachodnie skrzydło, pok. 8,
• na stronie internetowej Miasta i Gminy Końskie, www.umkonskie.pl , w zakładce strefa obywatela,
• w załączeniu do niniejszego pisma.

Wypełnione druki prosimy składać:
• osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy w Końskich, Wydział Urbanistyki Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie, zachodnie skrzydło, pok. 8,
• drogą pocztową na adres: Urząd Miasta i Gminy w Końskich, ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie.

Informacja telefoniczna: tel. 41-372-32-49 wew. 208.

Prosimy mieszkańców o współpracę oraz udzielanie informacji niezbędnych do sporządzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

W przypadku braku zgłoszenia nieruchomości do gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków zostanie ona, zgodnie z art. 6, ust. 5aa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469, z późn. zm.), skontrolowana w zakresie sposobu postępowania z powstającymi na jej terenie nieczystościami ciekłymi.

Jednocześnie informujemy, iż osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników przydomowych oczyszczalni ścieków powinny to uczynić niezwłocznie.

Załączniki:
1. Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) i/lub przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

UWAGA!
Zgłoszenie do ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków na drukach dostarczanych przez Urząd Miasta i Gminy w Końskich, nie zastępuje zgłoszenia instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków, których eksploatacja wymaga zgłoszenia organowi ochrony środowiska, zgodnie z wymaganiami art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. § 2 ust. 1 w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2019, poz.1510).

 

 


 

(ogłoszenie z 2023-02-06)

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie informuje, że do 31 marca 2023 r. wszyscy właściciele nieruchomości na terenie miasta i gminy Końskie posiadający zbiornik bezodpływowy (szambo) lub przydomową oczyszczalnię ścieków proszeni są o wypełnienie druku zgłoszenia i dostarczenia go do Urzędu Miasta i Gminy Końskie.

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szambo) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. Wpisy do ewidencji dokonywane są na podstawie zgłoszenia właściciela lub użytkownika nieruchomości, na której zlokalizowany jest zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków.

Druki zgłoszenia dostępne są:

  • w Urzędzie Miasta i Gminy w Końskich, Wydział Urbanistyki Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie, zachodnie skrzydło, pok. 8,
  • na stronie internetowej Miasta i Gminy Końskie, www.umkonskie.pl , w zakładce strefa obywatela.

Wypełnione druki prosimy składać:

  • osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy w Końskich, Wydział Urbanistyki Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie, zachodnie skrzydło, pok. 8,
  • drogą pocztową na adres: Urząd Miasta i Gminy w Końskich, ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie.
    Informacja telefoniczna: tel. 41-372-32-49.

Prosimy mieszkańców o współpracę oraz udzielanie informacji niezbędnych do sporządzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

W przypadku braku zgłoszenia nieruchomości do gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków zostanie ona, zgodnie z art. 6, ust. 5aa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519, z późn. zm.), skontrolowana w zakresie sposobu postępowania z powstającymi na jej terenie nieczystościami ciekłymi.

Jednocześnie informujemy, iż osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników przydomowych oczyszczalni ścieków powinny to uczynić niezwłocznie.

 

Uwaga!

Zgłoszenie do ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków na drukach dostarczanych przez Urząd Miasta i Gminy w Końskich, nie zastępuje zgłoszenia instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków, których eksploatacja wymaga zgłoszenia organowi ochrony środowiska, zgodnie z wymaganiami art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. § 2 ust. 1 w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2019, poz.1510).

Facebook
.
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support