ZAWIADOMIENIE

o zmianie stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Działając na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr XXXVIII/366/2021 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 13 grudnia 2021 r. zmieniającą uchwałę Nr XXVII/260/2020 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego poz. 4458) zawiadamiamy, że od 1 stycznia 2022 r. na terenie Miasta i Gminy Końskie obowiązują nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które wynoszą:

  • 22,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość,
  • 44,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Od 1 stycznia 2022 r. zwolnienie z części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz kwoty 2,00 zł.

 

Zadeklarowana opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi winna być uiszczana bez wezwania w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich, przelewem na rachunek bankowy nr 17 1240 1372 1111 0010 6268 8133 lub do inkasentów w przypadku sołectw w terminach do:

  • do dnia 15 marca danego roku kalendarzowego za I kwartał,
  • do dnia 15 maja danego roku kalendarzowego za II kwartał,
  • do dnia 15 września danego roku kalendarzowego za III kwartał,
  • do dnia 15 listopada danego roku kalendarzowego za IV kwartał.

 

Zgodnie z art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.) właściciel nieruchomości NIE JEST OBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA NOWEJ DEKLARACJI.

 

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć nową deklarację do Burmistrza Miasta i Gminy Końskie w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Urzędem Miasta i Gminy w  Końskich, ul. Partyzantów 1. 26-200 Końskie, pokój nr. 27, tel. (41) 372-32-49, wew. 127, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30.

 

 

 

Obowiązujące uchwały Rady Miejskiej:

 


 

 

Facebook
.
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support