Szanowni Mieszkańcy
Burmistrz Miasta i Gminy Końskie informuje, że na terenie miasta i gminy Końskie będą prowadzone kontrole w zakresie opróżniania przez mieszkańców zbiorników bezodpływowych (tzw. szamb) oraz pozbywania się osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 6 ust. 5aa ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469, z późn. zm.)

Zgodnie z art. 6 ust. 5aa ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach burmistrz jest obowiązany prowadzić kontrolę umów zawartych pomiędzy właścicielami nieruchomości a przedsiębiorcami prowadzącymi działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (rachunki, faktury vat). Należy pamiętać, że posiadane rachunki powinny potwierdzać regularność wywozu ścieków.

Kontrolę będą przeprowadzane przez upoważnionych pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Końskich na podstawie art.9u ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz art. 379 ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo Ochrony Środowiska(Dz. U. z 2022 r. poz. 2556, z późn. zm.).

Stosownie do art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469, z późn. zm.) właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych (osadów ściekowych), obowiązani są do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za usługi.

Zgodnie z Uchwałą nr XXVII/257/2020 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia Regulaminu szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Końskie (Dz. Urz.Woj. Świętokrzyskiego z 2021 r. poz.169 i poz. 4459, z 2023 r. poz. 875) Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków z częstotliwością, co najmniej raz na rok.

Właściciele nieruchomości, którzy nie mają podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków powinni uczynić to niezwłocznie.

Usługę wywozu ścieków mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Końskie.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1469, z późn. zm.), kto nie wykonuje ww. obowiązków podlega karze grzywny.

Facebook
.
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support