Dzieci z akcji „Ferie z domem kultury” w Urzędzie Miasta i Gminy

Dzieci z akcji „Ferie z domem kultury” odwiedziły Urząd Miasta i Gminy

Czy wygodny jest fotel burmistrza? Co to jest monitoring miasta? Czego można się dowiedzieć w Centrum Informacji Turystycznej? To tylko niektóre z pytań, na jakie dzieci biorące udział w „Feriach z domem kultury” otrzymały odpowiedzi.

Kolejne, już czwarte, spotkanie podczas „Ferii z domem kultury” dostarczyło dzieciakom mnóstwo atrakcji. W czwartkowy poranek wraz z instruktorami Miejsko – Gminnego Domu Kultury Kamilą Dobrowolską, Romanem Cieślakiem, Maciejem Lisowskim dzieci udały się do Urzędu Miasta i Gminy, gdzie w rolę przewodnika wcielił się Przemysław Janiszewski.

Pierwszym miejscem w urzędzie był gabinet burmistrza, gdzie uczestników feryjnych zajęć podjął burmistrz Krzysztof Obratański. Szef miasta i gminy w kilku zdaniach powiedział, czym się zajmuje, jakie decyzje podejmowane są w gabinecie. Pokazał przedwojenne dokumenty pozwalające na budowę domu na Browarach oraz w Skarżysku – Kamiennej. Jak się bowiem okazało, dawniej Skarżysko – Kamienna należało do powiatu koneckiego. Burmistrz zaprosił też do sprawdzenia, czy jego fotel jest wygodny. Każdy chętny mógł przez chwilę zająć jego miejsce przy biurku. Dzieci dowiedziały się też, że burmistrz ma dwóch zastępców, którymi są Krzysztof Jasiński i Marcin Zieliński.

Obdarowane słodkimi lizakami dzieci przeszły później na salę konferencyjną, gdzie Przemysław Janiszewski opowiedział o tym, co to jest rada miejska. Pokazał też, jak wyglądają obrady radnych, mówił, że obecnie wszystkie posiedzenia można oglądać na bieżąco w internecie.

Kolejnym punktem wycieczki była wizyta w Komendzie Straży Miejskiej. Tam w przewodnika wcielił się Łukasz Mietliński. Dzieciaki najbardziej zainteresowane były obrazami z monitoringu miejskiego pokazujące koneckie ulice, place, osiedla.

Udając się do wyjścia wycieczka przeszła korytarzem w zachodnim skrzydle urzędu, gdzie zgromadzone są eksponaty Muzeum Regionalnego PTTK. Dzieci oglądały między innymi makiety nieistniejących już budowli koneckich, jak annotarg, synagoga, Sokolnia czy cerkiew.

Wycieczka zakończyła się w Centrum Informacji Turystycznej, gdzie gości podejmowała Magdalena Weber. Tu dzieci dowiedziały się, że każdy chętny może dowiedzieć się tego, jakie atrakcje turystyczne czekają na nas w powiecie koneckim i województwie świętokrzyskim, mogą otrzymać mapy i przewodniki. Pani Magda obdarowała dzieci mapką do gry terenowej pokazującej najciekawsze miejsca koneckiego parku.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej

 

Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm/

z w o ł u j ę

na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Końskie nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej
w Końskich, która odbędzie się

w dniu 27 stycznia 2020 r. o godzinie 9.00

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Końskich,
ul. Partyzantów 1 (pok.18)
.

Porządek obrad zgodnie z wnioskiem Burmistrza Miasta i Gminy Końskie:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2020 r.;
  2. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Końskie;
  3. w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Końskie w pasie drogowym drogi gminnej w miejscowości Górny Młyn, w pasie drogowym drogi gminnej w miejscowości Szabelnia oraz w pasie drogowym drogi gminnej łączącej ulicę Zachodnią z ulicą Gimnazjalną w Końskich;
  4. w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Końskie w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 0426T Rogów – Dyszów w miejscowości Dyszów;
  5. w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Końskie w pasie drogowym drogi krajowej Nr 42 na ulicy Spacerowej w Końskich;
  6. w sprawie wstępnej lokalizacji przystanku komunikacyjnego na terenie Gminy Końskie w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 0422T na ul. Długiej w miejscowości Sierosławice;
  7. zmieniającej uchwałę Nr X/82/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Końskie, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków;
  8. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego gminnych dróg publicznych, których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Końskie.
 4. Zakończenie obrad.

                                                                                                                                                            Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                         Piotr Słoka                       

Facebook
.
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support