Pracownia edukacji ekologiczno–przyrodniczej w szkołach podstawowych w Gminie Końskie

INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY Z WOJEWÓDZKIM FUNDUSZEM OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH NA REALIZACJĘ ZADANIA

PN. „PRACOWNIA EDUKACJI EKOLOGICZNO – PRZYRODNICZEJ W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W GMINIE KOŃSKIE”

 

Burmistrz Miasta i Gminy w Końskich zawiadamia, że w dniu 17 maja 2017 roku została zawarta umowa dotacji nr 195/17 pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach a Gminą Końskie, która dotyczy dofinansowania zadania pn: „Pracownia edukacji ekologiczno–przyrodniczej w szkołach podstawowych w Gminie Końskie”. Zgodnie z umową, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach udzieli Gminie Końskie na realizację tego zadania dotacji w kwocie do 40 000,00 zł, stanowiącej 66,69 % kosztów kwalifikowanych zadania. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 59 977,00 zł. Nowe pomoce dydaktyczne i wyposażenie do pracowni edukacji ekologiczno-przyrodniczej otrzymają Szkoła Podstawowa nr 2 w Końskich oraz Szkoła Podstawowa w Dziebałtowie.

Dofinansowanie na odbudowę zbiornika wodnego w Sielpi

W poniedziałek 25 września br. Burmistrz Miasta i Gminy Końskie– Krzysztof Obratański podpisał z Marszałkiem Województwa – Adamem Jarubasem i Członkiem Zarządu Województwa – Agatą Binkowską umowę na dofinansowanie zadania polegającego na odbudowie zbiornika wodnego w Sielpi.

Projekt „Odbudowa zbiornika wodnego w Sielpi”, dla którego dofinansowanie wyniesie ponad 24 mln zł realizowany będzie w ramach Działania 4.1 „Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków” RPO WŚ na lata 2014 – 2020, a jego głównym celem będzie zwiększenie skuteczności przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych, w tym zapobieganie zjawiskom powodzi, podtopień czy suszy.

Zakres prac  niezbędny do wykonania w ramach projektu obejmuje budowę: czaszy zbiornika wodnego, upustu dennego, progu przeciwrumowiskowego wraz z osadnikiem, jazu piętrzącego oraz regulacja koryta rzeki, a także modernizację drogi dojazdowej do zbiornika.

Bezpieczeństwo osób starszych

W dniu 25 września br., w Miejsko-Gminnym Domu Kultury w Końskich odbyła się konferencja poświęcona zapobieganiu przestępczości, głównie kradzieżom, wyłudzeniom oraz innym oszustwom popełnianym wobec osób starszych na terenie Miasta i Gminy Końskie zorganizowana z inicjatywy Przewodniczącego Rady Seniorów Miasta i Gminy Końskie Romana Struzika.
(więcej…)

Wstępna lista uczestników zakwalifikowanych do Projektu pn. „Fotowoltaika dla mieszkańców Gmin Staropolskiego Związku Gmin i Miast”

Staropolski Związek Gmin i Miast w Końskich ogłasza wstępną listę uczestników zakwalifikowanych do Projektu pn. „Fotowoltaika dla mieszkańców Gmin Staropolskiego Związku Gmin i Miast” planowanego do realizacji w ramach działania 3.1. Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych – PROJEKTY PARASOLOWE.
(więcej…)

XL sesja Rady Miejskiej w Końskich

Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016 r. poz.446 z późn. zm./
zwołuję

na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Końskie nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Końskich, która odbędzie się w dniu 21 września 2017 r. o godzinie 9.00 w Miejsko–Gminnym Domu Kultury w Końskich, ul. Mieszka I–go 4.

(więcej…)

Facebook
.
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support