Poniżej znajdą Państwo niezbędne informacje dotyczące pracy Urzędu Stanu Cywilnego.

Godziny urzędowania:
• Urząd czynny jest: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30
• Telefon kontaktowy: 41 372 32 49 (wewn. 201, 115, 116) , 41 372 29 46

Konto bankowe:
Bank PEKAO S.A. 07 1240 5006 1111 0010 1843 0049

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – Danuta Augustyniak

UWAGA
ODBIÓR ODPISÓW Z AKTÓW STANU CYWILNEGO OD DNIA 01 WRZEŚNIA 2015 ROKU NASTĘPUJE W TERMINACH:

DO 7 DNI ROBOCZYCH
– W PRZYPADKU AKTÓW STANU CYWILNEGO PRZECHOWYWANYCH
W URZĘDZIE STANU CYWILNEGO W KOŃSKICH.

DO 10 DNI ROBOCZYCH
– W PRZYPADKU AKTÓW STANU CYWILNEGO PRZECHOWYWANYCH POZA URZĘDEM STANU CYWILNEGO W KOŃSKICH (USC NA TERENIE POLSKI)

Podstawa prawna: art.125 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2014.1741 ze zm.)

Wnioski w sprawie wydania odpisu/zaświadczenia z Rejestru Stanu Cywilnego (procedura) przyjmowane są:
– w siedzibie USC Końskie: ul. Partyzantów 1 – pok. 1, zachodnie skrzydło zespołu pałacowego.
– za pośrednictwem poczty: adres do korespondencji – ul. Partyzantów 1 , 26-200 Końskie
– za pośrednictwem platformy ePUAP

Urząd Stanu Cywilnego – zakres działań:

1. Rejestracja urodzeń.

2. Zawarcie związku małżeńskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego i jego rejestracja.

3. Zawarcie związku małżeńskiego poza urzędem stanu cywilnego na wniosek

i we wskazanym miejscu.

4. Załatwienie spraw związanych z zawarciem i rejestracją małżeństwa zawartego w

formie wyznaniowej ze skutkiem cywilno-prawnym.

5. Rejestracja zgonów.

6. Transkrypcja zagranicznych aktów stanu cywilnego do polskich ksiąg.

7. Rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów, które nastąpiły za granicą i nie zostały tam

zarejestrowane.

8. Odtwarzanie treści aktów stanu cywilnego.

9. Oświadczenie o uznaniu ojcostwa składane przed Kierownikiem USC.

10. Oświadczenie o nadaniu dziecku nazwiska męża matki/żony ojca składane przed

Kierownikiem USC.

11. Oświadczenie o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed

zawarciem związku małżeńskiego, składane przed Kierownikiem USC.

12. Oświadczenie o zmianie imienia (imion) dziecka składane przed Kierownikiem USC.

13. Oświadczenie o zmianie nazwiska pierwszego wspólnego dziecka pochodzącego

z małżeństwa.

14. Uzupełnienie aktów stanu cywilnego.

15. Sprostowanie aktów stanu cywilnego.

16. Uznanie orzeczenia o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu małżeństwa wydanego

na terenie Unii Europejskiej.

17. Uznanie orzeczenia o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu małżeństwa w państwie

nie należącym do Unii Europejskiej.

18. Wydawanie odpisów z rejestru stanu cywilnego.

19. Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą.

20. Wydawanie zaświadczeń o przyjętych sakramentach.

21. Wydawanie zaświadczeń z rejestru stanu cywilnego.

22. Wydawanie zaświadczeni o stanie cywilnym.

23. Orzekanie o zmianie imienia i nazwiska.

24. Udostępnianie aktów stanu cywilnego oraz ich akt zbiorowych i skorowidzów nie

przekazanych do archiwum państwowego, pomimo upływu 100 lat od zamknięcia

księgi urodzeń oraz 80 lat od zamknięcia księgi małżeństw i zgonów.

25. Jubileusz setnych urodzin.

26. Jubileusz 50-lecia pożycia par małżeńskich.

27. Przyjęcie przez Kierownika USC oświadczenia ostatniej woli spadkodawcy w postaci

testamentu alograficznego.

28. Realizowanie zleceń w ogólnopolskiej bazie stanu cywilnego dotyczących migracji aktu.

29.Usuwanie niezgodności w rejestrze PESEL.

 

Facebook
.
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support