Gminny Konkurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej dla Szkół Podstawowych i klas gimnazjalnych.

 

               W dniu 21.05.2019 r. w Zespole Placówek Oświatowych w Stadnickiej Woli odbył się Gminny Konkurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej dla Szkół Podstawowych i klas gimnazjalnych zorganizowany w ramach Gminnych Dni Profilaktyki. Przedsięwzięcie przygotowały we współpracy: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Emilii Plater w Końskich i Zespół Placówek Oświatowych w Stadnickiej Woli. Honorowy patronat objął Burmistrz Miasta i Gminy Końskie. Celem konkursu było propagowanie tematyki udzielania pierwszej pomocy oraz doskonalenie umiejętności w tym zakresie.

W zmaganiach wzięło udział 7 drużyn trzyosobowych ze szkół gminy Końskie. Konkurs składał się z dwóch części .Uczestnicy mieli za zadanie rozwiązać test składający się z 30 pytań.
W części praktycznej zespoły miały za zadanie wykonać czynności ratownicze w przypadku osoby poszkodowanej nieprzytomnej oddychającej i nieoddychającej, ułożenie poszkodowanego
w pozycji bezpiecznej, oraz wykonanie resuscytacji-krążeniowo oddechowej na fantomie. Drużyny oceniane były przez przeszkolonych z zakresu Pierwszej Pomocy przedstawicieli: PCK pana Jerzego Kisiela i Ratownictwa Medycznego panią Annę Siemieniec oraz pielęgniarkę szkolną panią Marię Kuletę.

Laureaci konkursu pierwszej pomocy:

I miejsce: Szkoła Podstawowa nr1im. Emilii Plater w Końskich.

Skład drużyny: Karolina Borowiec, Natalia Dziubińska, Julia Kowalska

II miejsce: Zespół Placówek Oświatowych w Stadnickiej Woli.

Skład drużyny: Zofia Frączyk, Natalia Banaśkiewicz, Anna Cieciorowska

III miejsce: Szkoła Podstawowa w Dziebałtowie.

Skład drużyny: Oliwia Świercz, Sara Stoińska, Karol Gajewski.

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy za udział, natomiast wręczenie nagród rzeczowych nastąpi na uroczystym podsumowaniu Gminnych Dni Profilaktyki w Domu Kultury  w Końskich

ZŁOTE PIÓRA DLA NAJLEPSZYCH Z NAJLEPSZYCH

                21 maja 2019 r. odbył się VII Gminny Konkurs Ortograficzny „O Złote Pióro Burmistrza Miasta i Gminy Końskie”. Organizatorami przedsięwzięcia były dwie szkoły: Szkoła Podstawowa nr 1 w Końskich oraz Zespół Placówek Oświatowych w Stadnickiej Woli. Tradycyjnie honorowy patronat nad Konkursem objął Burmistrz Miasta i Gminy Końskie, pan Krzysztof Obratański.

W każdej z dziesięciu szkół gminy Końskie miały miejsce eliminacje, w wyniku których wyłoniono ortograficznych prymusów. Zmierzyli się oni z konkursowym tekstem, który dotyczył podróżniczych marzeń. Jego autorkami były panie Anna Dzierzgwa ze Szkoły Podstawowej w Rogowie i Anna Fidor ze Szkoły Podstawowej w Kopaninach.

Uroczystego otwarcia Konkursu dokonał burmistrz, pan Krzysztof Obratański. Podkreślił, jak ważny jest szacunek do języka ojczystego i odczytał tekst dyktanda.

Po części konkursowej uczestnicy ortograficznych zmagań obejrzeli film. W tym czasie pracowała komisja w składzie:

 • p. Dzierzgwa Anna /SP w Rogowie/- przewodnicząca
 • p. Fidor Anna /SP w Kopaninach/
 • p. Jasińska Urszula /SP w Pomykowie/
 • p. Kijewska Aneta /SP w Modliszewicach/
 • p. Malicka Wioletta /SP w Kazanowie/
 • p. Płocińska Marta /SP w Nieświniu/
 • p. Robak Renata /SP w Dziebałtowie/
 • p. Wikiera Anna /SP nr 2 w Końskich/

Jury wyłoniło 5 laureatów i przyznało 5 wyróżnień.

Laureatami Konkursu zostali:

 • Anna Koroch /Szkoła Podstawowa nr 1 w Końskich/
 • Paweł Kos /Szkoła Podstawowa w Rogowie/
 • Wiktor Wołczyński /Szkoła Podstawowa nr 1 w Końskich/
 • Martyna Jabłońska /Szkoła Podstawowa nr 2 w Końskich/
 • Maja Sękowska /Szkoła Podstawowa w Stadnickiej Woli/

Wyróżnienia otrzymali:

 • Karolina Grabarczyk /Szkoła Podstawowa nr 1 w Końskich/
 • Weronika Adamus /Szkoła Podstawowa w Kazanowie/
 • Klaudia Makuch /Szkoła Podstawowa w Kazanowie/
 • Kinga Biniek /Szkoła Podstawowa w Kopaninach/
 • Aleksandra Bury /Szkoła Podstawowa nr 1 w Końskich/

O godzinie 14.00 głos zabrał pan burmistrz Krzysztof Jasiński, który następnie wspólnie z panią naczelnik Krystyną Milczarek wręczył symboliczne złote pióra laureatom i pamiątkowe dyplomy wszystkim uczestnikom ortograficznych zmagań. Zaprosił też na kolejną edycję Konkursu.

 

Gminne dni profilaktyki

Wręczenie promesy dla OSP Modliszewice na nowy samochód ratowniczo-gaśniczy.

          W dniu 11 maja br. Burmistrz Miasta i Gminy Końskie wraz z Prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Modliszewicach otrzymali z rąk Wicepremier Beaty Szydło promesę na zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Modliszewice.

Przekazanie promesy miało miejsce w Kielcach podczas uroczystego apelu z okazji Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka. Uzyskanie dofinansowania w wysokości 310 000 zł było możliwe dzięki zabezpieczeniu w budżecie gminy środków w wysokości 450 000 zł. Wniosek o dofinansowanie złożony został przez gminę w styczniu br. Całkowita wartość zakupu fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wyniesie 760 000 zł. 

Z gminy Końskie w defiladzie pododdziałów straży pożarnej udział wzięła również jednostka z Ochotniczej Straży Pożarnej w Pomorzanach, prezentując swój zabytkowy samochód marki ŻUK A15.

Gmina Końskie corocznie wspiera finansowo wszystkie funkcjonujące na jej obszarze jednostki OSP: Bedlno, Bedlenko, Dziebałtów, Kazanów, Kornica, Końskie, Modliszewice, Nieświń, Pomorzany, Proćwin, Sworzyce, Wąsosz przeznaczając na ten cel środki finansowe nie tylko na zapewnienie gotowości bojowej, ale również na zakup wyposażenia, remonty i inwestycje.

Działalność jednostek OSP nie ogranicza się tylko do gaszenia typowych pożarów. Współczesność postawiła inne wyzwania, którym muszą sprostać strażacy-ratownicy: ratownictwo chemiczne, drogowe oraz pomoc społeczeństwu w okresie klęsk żywiołowych (powodzi, lokalnych podtopień) również w sąsiednich gminach.

Wsparcie finansowe czynione na rzecz jednostek OSP stanowi swego rodzaju inwestycję w bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców gminy oraz mienia. Strażacy ochotnicy, zazwyczaj jako pierwsi stawiają czoło niebezpieczeństwu, z narażaniem zdrowia i życia ratują życie i dobytek mieszkańców.

Plenerowe spotkanie „Strefa Bezpieczeństwa Compensy”

 

W dniu 11 maja br. w Parku Miejskim w Końskich w ramach Gminnych Dni Profilaktyki odbył się plenerowy event „Strefa Bezpieczeństwa Compensy”. Podczas spotkania zorganizowano strefę edukacyjną z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego i pierwszej pomocy dla dzieci oraz pokazy pierwszej pomocy z użyciem defibrylatora AED. Uczestnicy mieli możliwość sprawdzenia refleksu, reakcji po spożyciu alkoholu i środków psychoaktywnych (alko i narkogogle). Ponadto zapewniony został aktywny wypoczynek na dedykowanych sprzętach (rowerki czy specjalistyczny masaż karku) oraz możliwość skorzystania z podstawowych badań jak pomiar ciśnienia, tętna i zawartości tlenu we krwi. Przygotowane dla dzieci oraz dorosłych atrakcje miały przede wszystkim edukować w temacie bezpieczeństwa i ratowania życia.

W trakcie eventu firma ubezpieczeniowa Compensa przekazała Końskim defibrylator AED. Z rąk dyrektora koneckiego oddziału Compensy Zbigniewa Rurarza sprzęt odebrali wiceburmistrzowie Końskich Krzysztof Jasiński i Marcin Zieliński. To nowoczesne urządzenie ratujące życie zostało zamontowane na ścianie obiektu handlowego przy ulicy Wojska Polskiego 3 (to budynek, w którym dawniej znajdował się Klub Osiedlowy KAESEMEK).

Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Końskich w dniu 21 maja 2019 r. o godzinie 8.00

 

Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506/

z w o ł u j ę

na wniosek grupy radnych Rady Miejskiej w Końskich nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej  w Końskich, która odbędzie się w dniu 21 maja 2019 r. o godzinie 8.00

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Końskich,
ul. Partyzantów 1 (pok.18)
.

Porządek obrad zgodnie z wnioskiem grupy radnych Rady Miejskiej w Końskich:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wysokości diet dla radnych.
 4. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Słoka                  

Świętokrzyski Mityng Pływacki Olimpiad Specjalnych Końskie 2019

         Świętokrzyski Mityng Pływacki Olimpiad Specjalnych Końskie 2019

W dniu 11 maja 2019 r. na Pływalni Miejskiej w Końskich odbył się Świętokrzyski Mityng Pływacki Olimpiad Specjalnych, który objął Honorowym Patronatem Burmistrz Miasta i Gminy Końskich Krzysztof Obratański. Organizatorem zawodów był Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Świętokrzyskie oraz Klub Olimpiad Specjalnych „Olimpijczyk” z Końskich działający przy Warsztacie Terapii Zajęciowej w Końskich. Instytucje wspierające to Urząd Miasta i Gminy w Końskich oraz Pływalnia Miejska w Końskich. W zawodach wzięło udział 80 zawodników i 35 trenerów – opiekunów z 14 klubów Olimpiad Specjalnych z województwa świętokrzyskiego oraz wolontariusze i komitet organizacyjny. Podczas uroczystości otwarcia zgodnie z ceremoniałem olimpiad specjalnych odbyła się parada wszystkich klubów, wolontariuszy i organizatorów. Następnie został odegrany hymn olimpiad specjalnych podczas, którego wciągnięcia flagi dokonał zawodnik Klubu „Olimpijczyk” Mateusz Jakubowski, a słowa przysięgi olimpijskiej wypowiedział zawodnik Michał Jędrasik.

Oficjalnego otwarcia zawodów dokonał Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Krzysztof Jasiński. Na uroczystości obecni byli również wiceburmistrz Końskich Marcin Zieliński, Dyrektor Oddziału Świętokrzyskiego PFRON Andrzej Michalski, Dyrektor Oddziału Regionalnego Olimpiady Specjalne Świętokrzyskie Grzegorz Kurkowski, Prezes Oddziału Regionalnego Olimpiady Specjalne Świętokrzyskie Grzegorz Małkus, Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Końskich Barbara Zbylut oraz Dyrektor Pływalni Miejskiej w Końskich Andrzej Mijas.

Na zakończenie zawodów wszystkim uczestnikom zostały wręczone upominki w postaci koszulek i medali ufundowane przez Urząd Miasta i Gminy w Końskich.

Najlepszymi zawodnikami z Klubu „Olimpijczyk” Końskie okazali się Helena Piec, Mateusz Jakubowski, Michał Jędrasik i Daniel Pluta.

Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Facebook
.
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support