Konsultacje w sprawie budowy drogi gminnej

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie zaprasza na konsultacje w sprawie budowy drogi gminnej łączącej drogę woj.  728  u l. Kielecką z drogą krajową nr 42 ul. Spacerową w Końskich, które odbędą się w dniu 8.05.2018 r. (wtorek) o godz. 16:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Końskich (pok. 18 – sala konferencyjna).

OZE dla mieszkańców gmin SZGiM

Końskie, dn. 20.04.2018 r.

Szanowni Mieszkańcy

Staropolski Związek Gmin i Miast podpisał umowę o dofinansowanie projektu RPSW.03.01.00-26-0018/17 pn.: „OZE dla mieszkańców gmin SZGiM” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych” Osi 3 „Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Zapraszamy mieszkańców którzy złożyli deklaracje udziału w projekcie i zostali zakwalifikowania na liste podstawową do podpisania umowy wstępnej do dnia 04.05.2018 r.

Podpisywanie umów odbędzie się w siedzibach Urzędów Gmin właściwych dla miejsca zamieszkania.

Mieszkaniec po podpisaniu umowy zobowiązany jest do wpłaty zaliczki w wysokości 500 zł na nr konta bankowego SZGiM : 81 8494 0003 2001 0038 0724 0005, tytuł wpłaty: „OZE dla mieszkańców gmin SZGiM”.

Informacje nt. realizacji Projektu dostępne są w aktualnym Regulaminie i umowie wstępnej.

                                                                                                                                       Z poważaniem

                                                                                                                            Przewodniczący Zarządu

                                                                                                                                 Krzysztof Obratański

Regulamin-konkursu

Kalkulacja dla mieszkańca

Umowa wstępna z mieszkańcem

OGŁOSZENIE wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w roku 2018.

OGŁOSZENIE

wyników otwartego konkursu ofert

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert z dnia 3 stycznia 2018 r. na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w roku 2018.

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 36/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 02 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

Wykaz organizacji pozarządowych, którym przyznano dotację na dofinansowanie realizacji zadań publicznych w roku 2018

  1. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Kwota dotacji przyznana na realizację zdania

1. Miejski Klub Sportowy Neptun „MKS-NEPTUN” Końskie Szukamy następców Roberta Lewandowskiego

118 000 zł

2. Koneckie Stowarzyszenie Sportowe Piłki Ręcznej Prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizacja i uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinie piłka ręczna

125 000 zł

3. Uczniowski Klub Sportowy „OLIMPIA” Piłka ręczna szansą na przyszłość

25 000 zł

4. Uczniowski Klub Sportowy „WODNIK” Trenowanie pływania sposobem na podnoszenie ogólnej sprawności i kondycji fizycznej

12 000 zł

5. Uczniowski Klub Sportowy „Koneckie Stowarzyszenie Sportu i Rekreacji” Pływamy i podnosimy sprawność i kondycję fizyczną”

6 000 zł

6. Konecki Klub Karate Kyokushin Karate pasją życia

6 000 zł

7. Koneckie Stowarzyszenie Sportu i Kultury Przygotowanie zawodników z grupy zaawansowanej do startów w międzynarodowych zawodach karate kyokushin

2 000 zł

8. Stowarzyszenie Sportowe FAIR PLAY Konecki sport amatorski

14  000 zł

9. Uczniowski Klub Sportowy „Koneckie Stowarzyszenie Sportu i Rekreacji” Rekreacja i sport łączy pokolenia

1 000 zł

OGÓŁEM:

309 000 zł

  1. w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży:

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Kwota dotacji przyznana na realizację zadania

1. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Oddział Powiatowy w Końskich

Kolonie wypoczynkowe w Ośrodku Kolonijnym „MAGNAT” w Łebie

17 000 zł

2. Uczniowski Klub Sportowy „OLIMPIA” Wakacje dla aktywnych

3 000 zł

OGÓŁEM:

20 000 zł

Wykaz organizacji pozarządowych, którym nie przyznano dotacji na dofinansowanie realizacji zadań publicznych w roku 2018

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Uwagi

1. Uczniowski Klub Sportowy „Koneckie Stowarzyszenie Sportu i Rekreacji” Aktywny wypoczynek dla chłopców i dziewczynek

Oferta odrzucona
ze względów formalnych

Końskie, dnia 02 lutego 2018 r.

Burmistrz Miasta i Gminy

Krzysztof Obratański

Informacja w sprawie świadczeń wychowawczych (500+), świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Burmistrz Miasta i Gminy informuje, że wnioski o świadczenie wychowawcze (500+), świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowe okresy świadczeniowe można składać bezpłatnie od 1 sierpnia 2017r.

Mieszkańcy Miasta i Gminy Końskie będą mogli składać wnioski o świadczenia wychowawcze i świadczenia rodzinne w siedzibie podmiotu realizującego zadania zlecone, tj. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Końskich ul. Armii Krajowej 22, w godz. 7.30 – 15.30 (w miesiącu sierpniu w godz. 7.30 – 17.00) w pokojach: nr 5 – parter wejście główne, nr 42, 44, 49 – parter wejście od strony boiska (w pokoju nr 42 przyjmowane będą tylko wnioski na drugie i kolejne dzieci – bez dochodu).Natomiast wnioski o świadczenia z funduszu alimentacyjnego będą przyjmowane w pokoju nr  46 – parter wejście od strony boiska, w godz. 7.30 – 15.30.

Ponadto wnioski można złożyćlistownie za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet. eWniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą portaluempatia.mrpips.gov.pl, Profilu Zaufanego, PUE ZUSoraz bankowości elektronicznej.

Do pobrania:

 

Facebook
.
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support