07 1240 5006 1111 0010 1843 0049 – Rachunek dochodów Urzędu

 • Podatek od nieruchomości
 • Podatek rolny
 • Podatek leśny
 • Podatek od środków transportowych
 • Opłata targowa
 • Opłata miejscowa
 • Opłata od posiadania psów
 • Opłata skarbowa (w tym opłaty za Akty Stanu Cywilnego)
 • Opłata eksploatacyjna
 • Opłata za zajęcie pasa drogowego
 • Opłata za korzystanie z przystanków
 • Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholi
 • Dzierżawy, czynsze
 • Użytkowanie wieczyste
 • Mandaty, kary, grzywny
 • Wykup lokali
 • Wykup działek
 • Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
 • Odsetki
 • Koszty upomnień
 • Przekształcenie wieczystego użytkowania
 • Odszkodowania
 • Zwrot niewykorzystanej dotacji po zakończeniu roku budżetowego
 • 20% funduszu alimentacyjnego należne gminie Końskie
 • Opłata za udostępnienie danych z ewidencji ludności

17 1240 1372 1111 0010 6268 8133 – Rachunek na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 • Opłata za odbiór odpadów komunalnych
 • Odsetki dot. opłaty za odbiór odpadów komunalnych
 • Koszty upomnień dot. opłaty za odbiór odpadów komunalnych

41 1240 4416 1111 0000 4957 0265 – Rachunek bieżący budżetu

 • Dotacje
 • Subwencje
 • Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
 • 60% funduszu alimentacyjnego – dochód budżetu państwa
 • 20% funduszu alimentacyjnego
 • Zaliczka alimentacyjna
 • Dochody jednostek organizacyjnych
 • Dochody gminy realizowane przez urzędy skarbowe

92 1240 4416 1111 0000 4957 4973 – Rachunek wydatków budżetu

 • Zwrot niewykorzystanej dotacji w roku budżetowym
 • Refundacje wynagrodzeń pracowników interwencyjnych
 • Zwroty za rozmowy telefoniczne

40 1240 4416 1111 0000 4953 6333 – Rachunek sum depozytowych

 • Wadia na przetargi
 • Wadia na wykupy
 • Kaucje
Dodatkowe informacje pod nr telefonu: 41 372 32 49 wew. 137, 134, 133 lub pod adresem e-mail: finanse@umkonskie.pl
Facebook
.
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support